Ionad Intreo, Ceatharlach


Print page

View Department of Social Protection Offices in a larger map

 

Clár na bhFógraí

 

Intreo Seirbhís nua ón Roinn Coimirce Sóisialaí is ea Intreo. Pointe teagmhála amháin do gach tacaíocht fostaíochta agus ioncaim is ea Intreo.

Ceapadh Intreo mar shlí níos éifeachtaí chun seirbhísí agus tacaíochtaí fostaíochta praiticiúla saincheaptha a chur ar fáil do chuardaitheoirí poist agus d’fhostóirí araon.
Gheofar tuilleadh eolais anseo.
.

Seirbhíse do chustaiméirí nua do Lucht Cuardaigh Fostaíochta Ionad Intreo Ceatharlach

Má tá tú dífhostaithe le déanaí, tugtar cuireadh duit iarratas a dhéanamh ar líne le haghaidh Liúntas nó Sochar do Lucht Cuardaigh Fostaíochta ag an oifig seo.

Réimse Clúdaithe
Cheatharlach, Crochta Ard, Biolbó, Tigh an Raoilinn, Áth na Muilte, Baile Phrompail
Sonraí Teagmhála
Seoladh:
Ascaill Kennedy, Ceatharlach
Guthán: (059) 9170170
Facs: (059) 9130349
Uaireanta Oscailte: 9:30 - 16:00, Dúnta déardaoin - 15:00
Ionad Intreo: Yes
Seirbhísí UPSP: Yes
Lárionad Cláraithe Uimhir PPS:
Is Lárionad Cláraithe d'Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí (Uimhir PPS) í an oifig seo chomh maith