Ionad Intreo, Baile Bhlainséir


Print page

View Department of Social Protection Offices in a larger map

 

Clár na bhFógraí

 

Seirbhís nua ón Roinn Coimirce Sóisialaí is ea Intreo. Pointe teagmhála amháin do gach tacaíocht fostaíochta agus ioncaim is ea Intreo.

Ceapadh Intreo mar shlí níos éifeachtaí chun seirbhísí agus tacaíochtaí fostaíochta praiticiúla saincheaptha a chur ar fáil do chuardaitheoirí poist agus d’fhostóirí araon.
Gheofar tuilleadh eolais anseo.

Seirbhíse do chustaiméirí nua do Lucht Cuardaigh Fostaíochta Ionad Intreo, Baile Bhlainséir.

Má tá tú dífhostaithe le déanaí, tugtar cuireadh duit iarratas a dhéanamh ar líne le haghaidh Liúntas nó Sochar do Lucht Cuardaigh Fostaíochta ag an oifig seo.

 

Réimse Clúdaithe
Baile Átha Cliath 15
Sonraí Teagmhála
Seoladh:
Teach Westend, Bóthar Snugborough,
Guthán: (01) 8581300
Facs: Fax: (01) 8212717
Uaireanta Oscailte: 9:00 - 16:30, Dé hAoine 10:00 - 16.30
Ionad Intreo: Yes
Seirbhísí UPSP: No
Lárionad Cláraithe Uimhir PPS:
Ionad Intreo, Sráid Parnell