Ionad Intreo, Baile Munna


Print page

View Department of Social Protection Offices in a larger map

Clár na bhFógraí

Seirbhís nua ón Roinn Coimirce Sóisialaí is ea Intreo. Pointe teagmhála amháin do gach tacaíocht fostaíochta agus ioncaim is ea Intreo.

Ceapadh Intreo mar shlí níos éifeachtaí chun seirbhísí agus tacaíochtaí fostaíochta praiticiúla saincheaptha a chur ar fáil do chuardaitheoirí poist agus d’fhostóirí araon.
Gheofar tuilleadh eolais anseo.

  

 

Réimse Clúdaithe
Cuid de Bhaile Átha Cliath 9 agus Baile Átha Cliath 11
Sonraí Teagmhála
Seoladh:
An tSráid Mhór, Baile Munna
Guthán: (01) 8940000
Facs: (01) 8426571
Uaireanta Oscailte: 9:15am - 5:00pm Dé Luain - Déardaoin, 10:15am - 4:30pm Dé hÁoine
Ionad Intreo: Yes
Seirbhísí UPSP: No
Lárionad Cláraithe Uimhir PPS:
Ionad Intreo, Sráid Parnell