Ionad Intreo, Baile Formaid


Print page
View Department of Social Protection Offices in a larger map

  

Clár na bhFógraí

Seirbhís nua ón Roinn Coimirce Sóisialaí is ea Intreo. Pointe teagmhála amháin do gach tacaíocht fostaíochta agus ioncaim is ea Intreo.

Ceapadh Intreo mar shlí níos éifeachtaí chun seirbhísí agus tacaíochtaí fostaíochta praiticiúla saincheaptha a chur ar fáil do chuardaitheoirí poist agus d’fhostóirí araon.
Gheofar tuilleadh eolais anseo.

Má tá tú dífhostaithe le déanaí, tugtar cuireadh duit iarratas a dhéanamh ar líne le haghaidh Liúntas nó Sochar do Lucht Cuardaigh Fostaíochta ag an oifig seo.

Réimse Clúdaithe
Baile Átha Cliath 10 & 20
Sonraí Teagmhála
Seoladh:
Ascaill an Rois Mhóir, Baile Formaid
Guthán: 01-6160300
Facs: (01) 6231593
Uaireanta Oscailte: 09:30 - 16:00 Dé hAoine 10:30 - 16:00
Ionad Intreo: No
Seirbhísí UPSP: No
Lárionad Cláraithe Uimhir PPS:
Ionad Intreo, Sráid Parnell