Sochar Díobhála


Print page

Réamhrá

Sochar Díobhála

Ceann de na sochair é an Sochar Díobhála atá le fáil de réir Scéim na Sochar Gortuithe Ceirde. Íocaíocht sheachtainiúil é a dhéantar leat má tá tú neamhábalta chun na hoibre de bharr:

  • Timpiste le linn na hoibre
  • Timpiste agus tú ag taisteal (ar thuras gan bhriseadh) go díreach go dtí nó ag teacht go díreach ón obair
  • Galar ceirde

Is éard atá i ngalar ceirde galar a thagann ort le linn do chuid fostaíochta nó de dheasca na hoibre a dhéanann tú, mar shampla, de dheasca na teagmhála le gníomhaithe fisiceacha nó ceimiceacha. Tá liosta ag an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí a leagann amach na Galair Cheirde.

Le go bhfaighfeá Sochar Díobhála ní mór duit a bheith neamhábalta ar an obair de dheasca na timpiste nó an ghalair ar feadh breis agus 3 lá (seachas Dé Domhnaigh nó laethanta saoire íoctha). Mar sin féin, fiú amháin mura bhfuil tú neamhábalta ar an obair le breis agus 3 lá, tá tú i dteideal ráiteas a dhéanamh gur tharla timpiste cheirde. Cosnaíonn sé seo na cearta a bheidh agat ina dhiaidh sin ar shochair de réir Scéim na Sochar Gortuithe Ceirde mar ní i gcónaí a thagann an bhreoiteacht ná an neamhábaltacht chun cinn láithreach de dheasca timpistí nó galar ceirde.

Rialacha

Ranníocaíochtaí árachais sóisialta (ÁSPC)

Daoine atá cumhdaithe ag an ÁSPC Aicme A, D, J nó M, tá siad cumhdaithe go hiomlán maidir le Sochar Díobhála. Is é sin le rá, tá beagnach gach fostaí in Éirinn cumhdaithe maidir le Sochar Díobhála.

Ní gá duit a bheith faoi árachas de réir Aicme A, D, J nó M le haon achar ama ar leith le go mbeidh teideal agat ar Shochar Díobhála. Beidh tú incháilithe má tá tú neamhábalta chun na hoibre de dheasca timpiste nó galair cheirde Caithfidh do bhreoiteacht nó do neamhábaltacht maireachtáil níos faide ná 3 lá (seachas Dé Domhnaigh nó laethanta saoire íoctha).

Achar aimsire a n-íoctar an Sochar Díobhála

Ní íoctar an Sochar Díobhála na chéad 6 lá de do bhreoiteacht nó de do neamhábaltacht. Nóta: ó 6 Eanáir 2014 síníodh é seo ó 3 lá go dtí 6 lá. Is féidir an íocaíocht a dhéanamh ar feadh chomh hard le 26 sheachtain ó dháta na timpiste nó ó theacht chun cinn an ghalair.

Má tá tú fós neamhábalta ar an obair tar éis na tréimhse 26 sheachtain, b’fhéidir go mbeidh teideal agat ar Shochar Breoiteachta, Liúntas MíchumaisLiúntas Leasa Forlíontach. B’fhéidir freisin go mbeidh teideal agat ar Shochar Míchumais má chailleann tú aon chumas corpartha nó meabhrach de dheasca na timpiste nó an ghalair. Ina mhalairt de chás, mura bhfuil tú incháilithe do Shochar Breoiteachta ná d’íocaíocht leasa shóisialaigh eile agus go bhfuil tú ag fáil Sochair Mhíchumais, b’fhéidir go mbeidh tú incháilithe don Fhorlíonadh Éagumais.

Obair agus oiliúint athshlánaithe

Féadfaidh tú páirt a ghlacadh in oiliúint nó obair pháirtaimseartha atá ina n-oiliúint nó obair athshlánaithe agus Sochar Díobhála a fháil.

Más mian leat páirt a ghlacadh i gcúrsa oiliúna nó chun tabhairt faoi obair athshlánaithe, ní mór duit cead scríofa a fháil roimh ré ón Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí.

Ní gá duit cead scríofa roimh ré a fháil chun tabhairt faoin méid a leanas:

  • obair éadroim nach n-íoctar aisti, nó nár ghnách go n-íocfaí aisti
  • obair a dhéantar mar chuid de chóireáil fad atá tú in ospidéal nó ina macasamhail d’institiúid agus nuair nach sáraíonn na tuillimh €50.00 sa tseachtain
  • obair faoi scéim a mheastar atá carthanúil ó thaobh cineáil de, nuair nach sáraíonn na tuillimh €50.00 sa tseachtain

Sochar Cumais Pháirtigh

Má fuair tú Sochar Díobhála don tréimhse uasta 6 mhí agus má aistríodh thú chuig Sochar Breoiteachta, féadfaidh tú iarratas a dhéanamh ar Shochar Cumais Pháirtigh.

Rataí

Ráta an tSochair Dhíobhála ó 26 Márta 2018

Sochar Díobhála Ráta seachtainiúil, €
Ráta pearsanta 198.00
Méadú le aghaidh Duine Fásta Incháilithe 131.40
Méadú le haghaidh Linbh Incháilithe 31.80 (ráta iomlán )
15.90 (leathráta)

Féadfaidh tú méadú ar d’íocaíocht a fháil do dhuine fásta cleithiúnach agus do leanaí cleithiúnacha.

Conas iarratas a dhéanamh

Níor mhór duit cur isteach ar an Sochar Díobhála faoi cheann 21 lá ón lá ar éirigh tú tinn, nó d’fhéadfá sochar a chailleadh.
Le cur isteach ar an Sochar Díobhála, níor mhór duit dul chuig an dochtúir agus Teastas Dochtúra Leasa Shóisialaigh Tosaigh a fháil. Is éard atá sa Teastas Dochtúra Leasa Shóisialaigh Tosaigh foirm iarratais agus teastas dochtúra le chéile le haghaidh an tSochair Dhíobhála. Cuir ar aghaidh é chuig an Rannóg Shochair Dhíobhála (féach ‘Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas' anseo thíos)

Níor mhór duit Teastas Dochtúra Idirmheánach a chur isteach gach seachtain chomh fada agus a bheidh tú neamhábalta ar an obair. Féadfaidh tú Teastas Dochtúra Idirmheánach a fháil ó do dhochtúir.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Féadfaidh tú do Theastas Dochtúra Leasa Shóisialaigh Tosaigh agus do Theastas Dochtúra Idirmheánach a thabhairt isteach chuig an Oifig Áitiúil Leasa Shóisialaigh is gaire duit nó iad a phostáil chuig:

Rannóg Shochair Dhíobhála

An Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí
PO Bosca 1650
Baile Átha Cliath 1
Éire

Teil: (01) 704 3300 (If calling from outside the Republic of Ireland please call +353 1 704 3300)
Lóghlao: 1890 928 400 (Note: the rates charged for using 1890 (Lo-call) numbers may vary)

Lena thuilleadh faisnéise a fháil, téigh i dteagmháil leis an Oifig Áitiúil Leasa Shóisialaigh nó leis an Rannóg Sochair Dhíobhálacha Ceirde:

Rannóg Díobhálacha Ceirde

An Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí
Áras Mhic Dhiarmada
Sráid an Stórais
Baile Átha Cliath 1
Éire

Teil: (01) 704 3300 (If calling from outside the Republic of Ireland please call + 353 1 704 3300)
Lóghlao: 1890 928 400 (Note: the rates charged for using 1890 (Lo-call) numbers may vary)


Last modified:26/03/2018
 

 Application Forms

 
 

 Íoslódáilí

 
 

  Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img