An �is um Asbhaint ag an bhFoinse


Print page

�is um Asbhaint ag an bhFoinse � sol�thar ag an Roinn Coimirce S�isiala�

  • Cuirfidh an Roinn Coimirce S�isiala� �is i bhfeidhm ionas go mbeidh ar chumas custaim�ir�, agus socruithe � nd�anamh acu leis na Coimisin�ir� Ioncaim, rogha a dh�anamh a gc�in r�admhaoine a �oc thar thr�imhse fhadaithe �na n-�oca�ochta� leasa sh�isialaigh.
  • Cuirfear an �is nua asbhainte ag an bhfoinse ar f�il maidir le h�oca�ochta� �irithe leasa sh�isialaigh lena n-�ir�tear pinsin st�it rann�ocach agus neamhrann�ocach agus sc�imeanna eile fadt�armacha. Aont�far idir an Roinn Coimirce S�isiala� agus na Coimisin�ir� Ioncaim na sc�imeanna a �ireofar san �is nua.
  • Ba cheart do chustaim�ir� a bheith ar an eolas go gcuirfidh an Roinn for�lacha faoi reachta�ocht leasa sh�isialaigh i bhfeidhm le cinnti� go mbeidh acmhainn bhun�sach leordh�thanach ag an duine, agus mar sin n� chuirfear i bhfeidhm asbhaint� a thabharfadh �oca�ochta� faoi bhun r�ta pearsanta an li�ntais fhorl�ontaigh leasa, at� socraithe ag �186 sa tseachtain i l�thair na huaire.
  • Beidh na Coimisin�ir� Ioncaim ag tabhairt faoi fheachtas cuimsitheach eolais go luath sa bhliain 2013 ina gcuirfear leabhr�n eolais ar f�il d'�in�ir� r�admhaoine. Gheofar eolas ar an gc�in r�admhaoine agus ar roghanna �oca�ochta, lena n-�ir�tear asbhaint ag an bhfoinse, ar shu�omh Gr�as�in na gCoimisin�ir� Ioncaim www.revenue.ie agus ar www.budget.gov.ie
Last modified:05/12/2012
 

 Ábhair Ghaolmhara

 
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img