Nollaig 2012 - Socruithe �oca�ochta


Print page

Beidh oifig� na Roinne d�nta D� M�irt 25 Nollaig, D� C�adaoin, 26 Nollaig 2012 agus D� M�irt 1 Ean�ir 2013.

R�omhaistri� Cist� (EIT) a bhail�tear � An Post

�oca�ochta� Seachtaini�la

Custaim�ir� a fhaigheann �oca�ochta� seachtaini�la (ach amh�in custaim�ir� Socha C�ram�ra), gheobhaidh siad a ngn�th�oca�ochta� agus r�amh�oca�ocht sa tseachtain dar t�s an Luan, 10 Nollaig, 2012. Is �ard a bheidh sa r�amh�oca�ocht an �oca�ocht a bheadh dlite sa tseachtain dar t�s an Luan 17 Nollaig 2012.

Beidh �oca�ochta� a bheadh le baili� sa tseachtain dar t�s 24 Nollaig 2012 ar f�il lena mbaili� ar do ghn�thl� bailithe sa tseachtain dar t�s 17 Nollaig 2012.

�oca�ochta� a bheadh le baili� D� M�irt, 1 Ean�ir 2013, beidh siad ar f�il �n Luan, an 31 Nollaig 2012.

Custaim�ir� Sochar C�ram�ra

�oca�ochta� a bheadh le baili� D�ardaoin, 13 Nollaig 2012, beidh siad ar f�il �n D�ardaoin, 13 Nollaig 2012.

�oca�ochta� a bheadh le baili� D�ardaoin, 27 Nollaig 2012, beidh siad ar f�il �n D�ardaoin, 20 Nollaig 2012.

D�anfar na h�oca�ochta� ar na gn�thdh�ta� �n gC�adaoin, 2 Ean�ir 2013, ar aghaidh.

�oca�ochta� M�os�la

�oca�ochta� M�os�la den Li�ntas Leasa Sh�isialaigh

Beidh �oca�ochta� a bheadh le baili� sa tseachtain dar t�s 24 Nollaig 2012 ar f�il lena mbaili� ar do ghn�thl� bailithe sa tseachtain dar t�s 17 Nollaig 2012.

�oca�ochta� Sochar Linbh agus Sochar Teaghlaigh

�oca�ochta� a bheadh le baili� D� M�irt, 1 Ean�ir 2013, beidh siad ar f�il �n gC�adaoin, 2 Ean�ir 2013

�oca�ocht d�reach isteach i gcuntas in institi�id airgeadais (EFT)

�oca�ochta� Seachtaini�la

Custaim�ir� a fhaigheann �oca�ochta� seachtaini�la, gheobhaidh siad a ngn�th�oca�ochta� agus r�amh�oca�ocht sa tseachtain dar t�s D� Luain, 10 Nollaig, 2012. Is �ard a bheidh sa r�amh�oca�ocht an �oca�ocht n� na h�oca�ochta� a bheadh dlite sa tseachtain dar t�s an Luan, 17 Nollaig 2012 (ach amh�in �oca�ochta� Sochar C�ram�ra, Sochar M�threorach, Sochar M�ithreachais agus Sochar Sl�inte & S�bh�ilteachta).

�oca�ochta� Sochar M�ithreachais agus Sochar Sl�inte & S�bh�ilteachta a bheadh dlite D�ardaoin, 20 Nollaig 2012, �ocfar iad D� hAoine, 17 Nollaig 2012.

Gach �oca�ocht a bheadh dlite sa tseachtain dar t�s 24 Nollaig 2012, �ocfar � ar do ghn�thl� �oca�ochta sa tseachtain dar t�s 17 Nollaig 2012. 

�oca�ochta� Li�ntas Cuardaitheora Poist, Sochar Cuardaitheora Poist, Sochar Breoiteachta, Sochar Cumas P�irteach agus Li�ntas Leasa Forl�ontach, a bheadh dlite D� Luain 31 Nollaig 2012, �ocfar iad D� hAoine, 21 Nollaig 2012.

�oca�ochta� Li�ntas Cuardaitheora Poist, Sochar Cuardaitheora Poist, Sochar Breoiteachta, Sochar Cumas P�irteach agus Bunli�ntas Leasa Forl�ontach, a bheadh dlite D� M�irt 1 Ean�ir 2013, �ocfar iad D� Luain, 31 Nollaig 2012.

�oca�ochta� Sochar Linbh agus Sochar Teaghlaigh a bheadh dlite D� M�irt, 1 Ean�ir 2012, �ocfar iad D� M�irt, 1 Ean�ir 2013.

Sochar M�ithreachais

Custaim�ir� a mbeadh �oca�ochta� ag dul d�ibh D�ardaoin, 13 Nollaig 2012, �ocfar iad D�ardaoin, 13 Nollaig 2012.

Custaim�ir� a mbeadh �oca�ochta� ag dul d�ibh D�ardaoin, 20 Nollaig 2012, �ocfar iad D� Luain, 17 Nollaig 2012.

Custaim�ir� a mbeadh �oca�ochta� ag dul d�ibh D�ardaoin, 27 Nollaig 2012, �ocfar iad D�ardaoin, 20 Nollaig 2012.

Sochar C�ram�ra

Custaim�ir� a mbeadh �oca�ochta� ag dul d�ibh D�ardaoin, 13 Nollaig 2012, �ocfar iad D�ardaoin, 13 Nollaig 2012.

Gheobhaidh custaim�ir� a ngn�th�oca�ocht agus r�amh�oca�ocht D�ardaoin, 20 Nollaig 2012.  Is �ard a bheidh sa r�amh�oca�ocht an �oca�ocht a bheadh dlite D�ardaoin, 27 Nollaig 2012.

Sochar M�threorach

Custaim�ir� a mbeadh �oca�ochta� ag dul d�ibh D�ardaoin, 14 Nollaig 2012, �ocfar iad D�ardaoin, 14 Nollaig 2012. Gheobhaidh custaim�ir� a ngn�th�oca�ocht agus r�amh�oca�ocht D� hAoine, 21 Nollaig 2012. 

Is �ard a bheidh sa r�amh�oca�ocht an �oca�ocht a bheadh dlite D�ardaoin, 28 Nollaig 2012.

D�anfar na h�oca�ochta� ar na gn�thdh�ta� �n gC�adaoin, 3 Ean�ir 2012, ar aghaidh.

�oca�ochta� M�os�la

Beidh �oca�ochta� a bheadh le baili� sa tseachtain dar t�s 24 Nollaig 2012 ar f�il lena mbaili� ar do ghn�thl� bailithe sa tseachtain dar t�s 17 Nollaig 2012.

�oca�ochta� Eachtracha EFT

�oca�ochta� eachtracha a bheadh le n-�oc sa tseachtain dar t�s an 24 Nollaig 2012, �ocfar iad sa tseachtain dar t�s an 17 Nollaig 2012.

Socruithe S�nithe Nollag do Chustaim�ir� Cuardaitheora Poist

Custaim�ir� a bheadh ag s�il le s�ni� sa tr�imhse cheithre seachtaine idir D� Luain, 10 Nollaig 2012 agus D� hAoine, 4 Ean�ir 2013, n� bheidh orthu s�ni�. Seo a leanas na d�ta� s�nithe roimhe sin:

An d�ta s�nithe roimhe seo N� g� s�ni� An ch�ad d�ta s�nithe eile
12-Samh-12
10-Noll-12
07-Ean-13
13-Samh-12
11-Noll-12
08-Ean-13
14-Samh-12
12-Noll-12
09-Ean-13
15-Samh-12
13-Noll-12
10-Ean-13
16-Samh-12
14-Noll-12
11-Ean-13
19-Samh-12
17-Noll-12
14-Ean-13
20-Samh-12
18-Noll-12
15-Ean-13
21-Samh-12
19-Noll-12
16-Ean-13
22-Samh-12
20-Noll-12
17-Ean-13
23-Samh-12
21-Noll-12
18-Ean-13
26-Samh-12
24-Noll-12
21-Ean-13
27-Samh-12
25-Noll-12
22-Ean-13
28-Samh-12
26-Noll-12
23-Ean-13
29-Samh-12
27-Noll-12
24-Ean-13
30-Samh-12
28-Noll-12
25-Ean-13
03-Samh-12
31-Noll-12
28-Ean-13
04-Samh-12
01-Ean-13
29-Ean-13
05-Samh-12
02-Ean-13
30-Ean-13
06-Samh-12
03-Ean-13
31-Ean-13
07-Samh-12
04-Ean-13
01-Fea-13

Socruithe s�nithe eile

Custaim�ir� a sh�n�onn ar bhonn nach bonn m�os�il � agus a mbeadh orthu s�ni� idir D� Luain, 10 Nollaig 2012, agus D� hAoine, 4 Ean�ir 2013, n� bheidh orthu s�ni� sa tr�imhse sin agus cuirfear a gc�ad d�ta s�nithe eile in i�l d�ibh.

S�nitheoir� poist � duill�n�

Daoine a sh�n�onn leis an bpost, n� bheidh orthu � sin a dh�anamh idir an Luan, 10 Nollaig 2012 agus an Aoine, 4 Ean�ir 2013. Custaim�ir� a mbeadh a gc�ad l� s�nithe eile laistigh den tr�imhse sin, n� gheobhaidh siad aon duill�n. Tr�imhse ocht seachtaine a chl�d�far sa ch�ad duill�n eile.

Custaim�ir� �c�ideacha

Moltar do chustaim�ir� �c�ideacha duill�n� maidir leis na seachtain� dar cr�och an 11/12, 18/19 agus 27/28 Nollaig a sheoladh ar ais chun na hoifige an 10 Nollaig ar a dh�ana� le bheith cinnte go bhfaighidh siad �oca�ochta� lean�nacha le linn thr�imhse na Nollag. Toisc go dt�irgtear na duill�n� seo i mbaisceanna de cheithre dhuill�n d'fh�adfadh custaim�ir� duill�n� maidir leis na d�ta� sin a fh�il i litreacha difri�la.

Last modified:04/12/2012
 

 Ábhair Ghaolmhara

 
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí

 
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img