Cúram a roinnt


Print page

Is féidir freastal ar bheirt chúramóirí a sholáthraíonn cúram ar sheachtain malartacha ar an Scéim Liúntas Cúramóra. Faoin reachtaíocht, caithfidh an cúramóir an cúram sin a sholáthar ar feadh seachtain iomlán m.sh. Luan go Domhnach.

Roinnfidh gach cúramóir íocaíocht thacaíocht ioncaim an liúntais cúramóra agus an deontas chúram sosa bliantúil.

Is féidir freastal ar chúramóir a sholáthraíonn cúram ar sheachtain malartacha ar an scéim liúntas cúramóra agus an faighteoir cúraim ag freastal ar fhoras cónaithe gach ré seachtain.

Ba chóir do gach cúramóir iarratas a dhéanamh ar liúntas cúramóra ag baint úsáid as an bhfoirm CR1. Má bhíonn duine ag tabhairt cúraim do dhuine ar sheachtain malartacha agus an faighteoir cúraim ag freastal ar fhoras cónaithe, ní mór sonraí maidir leis sin a thaifead ar an bhfoirm iarratais. Beidh na gnáthchoinníollacha í thaobh liúntais cúramóra ag baint le cúramóirí a bhaineann leas as na socruithe sin. Braithfidh ráta pá gach cúramóir ar a n-imthosca aonair féin. Gheobhaidh an dé cúramóir an pacáiste shochair tú de scéimeanna saor in aisce má chomhlíonann siad critéir cháilitheacha na scéime.

Last modified:18/05/2009
 

 Íoslódáilí

 
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img