Rátaí Leasa Shóisialaigh don bhliain 2019


Print page
Íocaíochtaí Árachais Shóisialaigh
Rátaí Seachtainiúla Uasta
(Dar tús Márta 2019)
Ráta Pearsanta Méadú do Dhuine Fásta Cáilithe Méadú do Leanbh Cáilithe
 Íocaíochtaí Árachais Shóisialaigh
2018
2019
2018
2019
 2018 ​2019 - Faoi bhun
12 Bhlian d'Aois
​​2019 -
12 Bhlian d'Aois & níos sine
Pinsean Stáit (Ranníocach)
  ​ ​
- Faoi bhun 80 Bliain d’Aois
€243.30
€248.30
 
 
€31.80
​€34.00 €37.00
- 80 Bliain d’Aois agus níos sine
€253.30
€258.30
   
 
€31.80
​€34.00 €37.00
- Méadú do Dhuine Fásta Cáilithe - Faoi bhun 66 Bliana d’Aois​ ​€162.10 ​€165.40
- Méadú do Dhuine Fásta Cáilithe - 66 Bliana d’Aois & níos sine ​€218.00 ​222.50
Pinsean Baintrí/Baintrí Fir/Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh (Ranníocach)/Sochar do Bhanchéile Tréigthe
  ​ ​
- Faoi bhun 66 Bliain d’Aois
€203.50
€208.50
 
€31.80 
​€34.00 €37.00
- 66 Bliain d’Aois agus faoi bhun 80 Bliain d’Aois
€243.30
€248.50
 
€31.80 
​€34.00 €37.00
- 80 Bliain d’Aois agus níos sine
€253.30
€258.30
 
€31.80
​€34.00 €37.00
Pinsean Easláine
€203.50
€208.50
€145.30
€148.90
€31.80
​€34.00 €37.00
Sochar Cúramóra/Liúntas Síorfhreastail
€215.00
€220.00
 
€31.80
​€34.00 €37.00
Sochar Míthreorach
€229.00
€234.00
 
€31.80 
​€34.00 €37.00
Sochar Cuardaitheora Poist/Breoiteachta/Sláinte & Sábháilteachta/Díobhála
€198.00
€203.00
€131.40
€134.70
€31.80
​€34.00 €37.00
Sochar Máithreachais/Uchtaíoch/Atharthachta
€240.00
€245.00
   
Sochar Báis       ​ ​
- Faoi bhun 66 Bliain d’Aois
€228.50
€233.50
 
€31.80
​€34.00 €37.00
- 66 Bliain d’Aois agus faoi bhun 80 Bliain d’Aois
€247.70
€252.70
 
€31.80
​€34.00 €37.00
- 80 Bliain d’Aois agus níos sine
€257.70
€262.70
 
€31.80
​€34.00 €37.00

 

Íocaíochtaí Cúnaimh Shóisialaigh
Íocaíochtaí Cúnaimh Shóisialaigh Ráta Pearsanta Méadú do Dhuine Fásta Cáilithe Méadú do Leanbh Cáilithe
 
2018
2019
2018
2019
  2018  2019 - Faoi bhun
12 Bhlian d'Aois
​​​2019 -
12 Bhlian d'Aois & níos sine
Pinsean Stáit (Neamh-Ranníocach)
 
- 66 Bliain d’Aois agus faoi bhun 80 Bliain d’Aois
€232.00
€237.00
 
 
€31.80
​€34.00 €37.00
- 80 Bliain d’Aois agus níos sine
€242.00
€247.00
 
 
€31.80
​€34.00 €37.00
- Faoi bhun 66 Bliain d’Aois
​€153.30 ​€156.60
Liúntas Cúramóra
 
- Faoi bhun 66 Bliain d’Aois
€214.00
€219.00
 
€31.80
​€34.00 €37.00
- 66 Bliain d’Aois agus níos sine
€252.00
€257.00
 
€31.80
​€34.00 €37.00
Liúntas Míchumais/Pinsean na nDall
€198.00
€203.00
€131.40
€134.70
€31.80
​€34.00 €37.00
Pinsean Baintrí/Baintrí Fir/Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh (Neamh-Ranníocach)
€198.00
€203.00
 
 €31.80
​€34.00 €37.00
Íocaíocht Teaghlaigh Aontuismitheora
€198.00
€203.00
 
 
€31.80
​€34.00 €37.00
Liúntas Réamhscoir/ Liúntas do Bhanchéile Tréigthe
€198.00
€203.00
€131.40
€134.70
€31.80
​€34.00 €37.00
Liúntas Cuardaitheora Poist
-  26 bliana d’aois nó níos sine
€198.00  €203.00 €131.40  €134.70  €31.80 €34.00​ €37.00
-  25 Bliana d'Aois
 €152.80  €157.80  €131.40  €134.70
-  18-24 de Blianta d'Aois
€107.70 €112.70 €107.70  €112.70  
Liúntas Forlíontach Leasa - 26 bliana d’aois nó níos sine
 €196.00  €201.00  €131.40  €134.70  €31.80  €34.00​ €37.00
-  25 Bliana d'Aois
€152.80  €157.80  €131.40 €134.70  
-  18-24 de Blianta d'Aois
 €107.70   €112.70   €107.70   €112.70 
Cúnamh Feirme
€198.00
€203.00
€131.40
€134.70
€31.80
€34.00​ €37.00

 

 

 

Íocaíocht do Theaghlach i bhFostaíocht (ar a dtugtaí Forlíonadh Ioncaim Teaghlaigh tráth)
Líon an Teaghlaigh Teorainn Ioncaim 2018 Teorainn Ioncaim 2019
1 leanbh
€521.00
€521.00 
2 leanbh
€622.00
€622.00 
3 leanbh
€723.00
€723.00 
4 leanbh
€834.00
€834.00 
5 leanbh
€960.00
€960.00 
6 leanbh
€1,076.00
€1,076.00 
7 leanbh
€1,212.00
€1,212.00 
8 leanbh nó níos mó
€1,308.00
€1,308.00 
Leanfar de leibhéal na hÍocaíochta do Theaghlach i bhFostaíocht a bhunú ar 60% den easnamh idir glanioncam seachtainiúil an teaghlaigh agus tairseach sheachtainiúil infheidhmithe an teaghlaigh.

  

Sochar Linbh
Ráta 2018 Ráta 2019
Ráta Míosúil
​€140.00 in aghaidh an linbh
​€140.00 in aghaidh an linbh

Cúplaí – Íoctar Sochar Linbh ar oiread go leith (150%) den ghnáthráta míosúil do gach leanbh.
Gach ilbhreith eile – Íoctar Sochar Linbh ar a dhá oiread (200%) den ghnáthráta míosúil do gach leanbh.  ​

 

Íocaíochtaí Leasa Shóisialaigh Eile
  2018 gach seachtain 2019 gach seachtain
Íocaíocht Chaomhnóra (Ranníocach) €181.00 €186.00
Íocaíocht Chaomhnóra (Neamh- Ranníocach) €181.00 €186.00
Liúntas Breosla
(Séasúr Breosla sa bhliain 2019 ar feadh 28 seachtaine)
€22.50 €22.50
2018 gach mí 2019 gach mí
Liúntas Cúraim Bhaile €309.50 €309.50
  2018 sa bhliain 2019 sa bhliain
Deontas Tacaíochta Cúramóra €1,700.00 €1,700.00
2018 sa bhliain 2019 sa bhliain
Liúntas Éadaí agus Coisbhirt um Fhilleadh ar Scoil – gach leanbh cáilithe atá 4-11 de bhlianta d’aois €125.00​ €150​
Liúntas Éadaí agus Coisbhirt um Fhilleadh ar Scoil – gach leanbh ​€250.00 ​€275.00
  2018 - Íocaíocht aonuaire 2019 - Íocaíocht aonuaire
Deontas Baintreachais nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh €6,000.00 €6,000.00

 

Féachaint ar an bhileog fíricí buiséad 2019

Last modified:18/10/2018