Rátaí Leasa Shóisialaigh don bhliain 2018


Print page
Íocaíochtaí Árachais Shóisialaigh
Rátaí Seachtainiúla Uasta Tabhair faoi deara: Is í an tseachtain dar tús 26 Márta 2018 dáta tosaigh na méaduithe ar na rátaí Ráta Pearsanta Méadú do Dhuine Fásta Cáilithe Méadú do Leanbh Cáilithe
 
2017
2018
2017
2018
2017/2018
Pinsean Stáit (Ranníocach)
 
Faoi bhun 80 Bliain d’Aois
€238.30
€243.30
€158.80
(Nóta 1)
€162.10
(Nóta 1)
€31.80
80 Bliain d’Aois agus níos sine
€248.30
€253.30
€213.50
(Nóta 2)
€218.00
(Nóta 2)
€31.80
Pinsean Baintrí/Baintrí Fir/Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh (Ranníocach)/Sochar do Bhanchéile Tréigthe
 
- Faoi bhun 66 Bliana d’Aois
€198.50
€203.50
 
 
66 Bliana d’Aois agus faoi bhun 80 Bliain d’Aois
€238.30
€243.30
 
 
80 Bliain d’Aois agus níos sine
€248.30
€253.30
 
€31.80
Pinsean Easláine
€198.50
€203.50
€141.70
€145.30
€31.80
Liúntas um Thacaíocht Ghutháin
2.50 in aghaidh na seachtaine le héifeacht ó Mheitheamh 2018
Sochar Cúramóra/Liúntas Síorfhreastail
€210.00
€215.00
 
€31.80
Sochar Míthreorach
€224.00
€229.00
 
 
Sochar Cuardaitheora Poist/Breoiteachta/Sláinte & Sábháilteachta/Díobhála
€193.00
€198.00
€128.10
€131.40
€31.80
Sochar Máithreachais/Uchtaíoch/Atharthachta
€235.00
€240.00
     
Sochar Báis        
Faoi bhun 66 Bliana d’Aois
€223.50
€228.50
 
€31.80
66 Bliana d’Aois agus faoi bhun 80 Bliain d’Aois
€242.70
€247.70
 
€31.80
80 Bliain d’Aois agus níos sine
€252.70
€257.70
 
€31.80

 

 

Íocaíochtaí Cúnaimh Shóisialaigh
Íocaíochtaí Cúnaimh Shóisialaigh Ráta Pearsanta Méadú do Dhuine Fásta Cáilithe Méadú do Leanbh Cáilithe
 
2017
2018
2017
2018
2017/2018
Pinsean Stáit (Neamh-Ranníocach)
 
 
66 Bliana d’Aois agus faoi bhun 80 Bliain d’Aois
€227.00
€232.00
€150.00
€153.30
€31.80
- 80 Bliain d’Aois agus níos sine
€237.00
€242.00
 
 
€31.80
Liúntas um Thacaíocht Ghutháin
2.50 in aghaidh na seachtaine le héifeacht ó Mheitheamh 2018
Liúntas Cúramóra
 
Faoi bhun 66 Bliana d’Aois
€209.00
€214.00
 
€31.80
66 Bliana d’Aois agus níos sine
€247.00
€252.00
 
€31.80
Liúntas Míchumais/Pinsean na nDall
€193.00
€198.00
€128.10
€131.40
€31.80
Pinsean Baintrí/Baintrí Fir/Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh (Neamh-Ranníocach)
€193.00
€198.00
 
 
Íocaíocht Teaghlaigh Aontuismitheora
€193.00
€198.00
 
 
€31.80
Liúntas Réamhscoir/ Liúntas do Bhanchéile Tréigthe
€193.00
€198.00
€128.10
€131.40
€31.80
Liúntas Cuardaitheora Poist – 26 bliana d’aois nó níos sine
€193.00  €198.00 €128.10  €131.40  €31.80
25 Bliana d’Aois
 €147.80  €152.80  €128.10  €131.40 €31.80
18-24 de Bhlianta d’Aois
€102.70 €107.70 €102.70  €107.70  €31.80
Liúntas Forlíontach Leasa - 26 bliana d’aois nó níos sine
 €191.00  €196.00  €128.10  €131.40  €31.80 
25 Bliana d’Aois
€147.80  €152.80  €128.10  €131.40  
18-24 de Bhlianta d’Aois
 €102.70   €107.70   €102.70   €107.70 
Cúnamh Feirme
€193.00
€198.00
€128.10
€131.40
€31.80

 

Nóta1: Dóibh siúd atá faoi bhun 66 bliana d’aois

Nóta2: Dóibh siúd atá 80 bliain d’aois nó níos sine

 

Íocaíocht do Theaghlach i bhFostaíocht (ar a dtugtaí FIS/FIT tráth)
Líon an Teaghlaigh Teorainn Ioncaim 2017 Teorainn Ioncaim 2018
1 leanbh
€511.00
€521.00 
2 leanbh
€612.00
€622.00 
3 leanbh
€713.00
€723.00 
4 leanbh
€834.00
€834.00 
5 leanbh
€960.00
€960.00 
6 leanbh
€1,076.00
€1,076.00 
7 leanbh
€1,212.00
€1,212.00 
8 leanbh nó níos mó
€1,308.00
€1,1308.00 
Leanfar de leibhéal na hÍocaíochta do Theaghlach i bhFostaíocht a bhunú ar 60% den easnamh idir glanioncam seachtainiúil an teaghlaigh agus tairseach sheachtainiúil infheidhmithe an teaghlaigh.

  

Sochar Linbh
Ráta 2017 ​ Ráta 2018 ​
​Ráta Míosúil
​€140 in aghaidh an linbh
€140 in aghaidh an linbh

Cúplaí – Íoctar Sochar Linbh ar oiread go leith (150%) den ghnáthráta míosúil do gach leanbh. Gach ilbhreith eile – Íoctar Sochar Linbh ar a dhá oiread (200%) den ghnáthráta míosúil do gach leanbh. ​

 

Íocaíochtaí Leasa Shóisialaigh Eile
  2017 gach seachtain 2018 gach seachtain
Íocaíocht Chaomhnóra (Ranníocach) €176.00 €181.00
Íocaíocht Chaomhnóra (Neamh- Ranníocach) €176.00 €181.00
  2017 gach mí 2018 gach mí
Liúntas Breosla
(Séasúr Breosla sa bhliain 2018 ar feadh 27 seachtaine)
€22.50 €22.50
Liúntas Cúraim Bhaile €309.50 €309.50
  2017 sa bhliain 2018 sa bhliain
Deontas Tacaíochta Cúramóra €1,700.00 €1,700.00
  2017 - Íocaíocht aonuaire 2018 - Íocaíocht aonuaire
Deontas Baintreachais nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh €6,000.00 €6,000.00

 

Féachaint ar an bhileog fíricí buiséad 2018

Last modified:10/10/2017