Rátaí Leasa Shóisialaigh don bhliain 2016


Print page
Íocaíochtaí Árachais Shóisialta
Uasrátaí Seachtainiúla Ráta Pearsanta Méadú i leith Duine Fásta Cáilithe Méadú i leith Linbh Cháilithe
 
2015
2016
2015
2016
2015/2016
Pinsean Stáit (Ranníocach)/ (Athrú)
Faoi 80 bliain d'aois
€230.30
€233.30
€153.50 (Nóta1)
€155.50 (Nóta 1)
€29.80
80 bliain d'aois agus le cois
€240.30
€243.30
€206.30 (Nóta 2)
€209.00 (Nóta 2)
€29.80
Pinsean Ranníocach Baintrí/Baintrí Fir nó Pháirtnéara Shibhialta Mharthanaigh/Sochar Banchéile Tréigthe
Faoi 66 bliain d'aois
€193.50
€193.50
 
€29.80
Idir 66 bliain d'aois agus 80
€230.30
€233.30
 
€29.80
80 bliain d'aois agus le cois
€240.30
€243.30
 
€29.80
Pinsean Easláine
€193.50
€193.50
 
€29.80
Sochar Cúramóra/Liúntas Síorfhreastail
€205.00
€205.00
 
€29.80
Sochar Míthreorach
€219.00
€219.00
 
 
Sochar Cuardaitheora Poist/Sláinte agus Sábháilteachta/Díobhála
€188.00
€188.00
€124.80
€124.80
€29.80
Sochar Máithreachais/Uchtála/Atharthachta €230.00 €230.00      
Sochar Báis
 
Faoi 66 bliain d'aois
€218.50
€218.50
 
€29.80
Idir 66 bliain d'aois agus 80
€234.70
€237.70
 
€29.80
80 bliain d'aois agus le cois
€244.70
€247.70
 
€29.80

 

Íocaíochtaí Cúnaimh Shóisialta
Uasrátaí Seachtainiúla Ráta Pearsanta Méadú i leith Duine Fásta Cáilithe Méadú i leith Linbh Cháilithe
 
2015
2016
2015
2016
2015/2016
Pinsean Stáit (Neamhranníocach)
 
Idir 66 bliain d'aois agus 80
€219.00
€222.00
€144.70
€146.70
€29.80
80 bliain d'aois agus le cois
€229.00
€232.00
 
 
€29.80
Liúntas Cúramóra
 
Faoi 66 bliain d'aois
€204.00
€204.00
 
€29.80
66 bliain d'aois agus le cois
€239.00
€242.00
 
€29.80
Liúntas Míchumais/Pinsean na nDall
€188.00
€188.00
€124.80
€124.80
€29.80
Pinsean Neamhranníocach Baintrí, Baintrí Fir nó Pháirtnéara Shibhialta Mharthanaigh (Neamhranníocach)
€188.00
€188.00
 
 
Liúntas Réamhscoir/Banchéile Tréigthe
€188.00
€188.00
 
 
Íocaíocht Teaghlach Aontuismitheora
€188.00
€188.00
 
 
€29.80
Liúntas Réamhscoir/Míchumais
€188.00
€188.00
€124.80
€124.80
€29.80
Liúntas Cuardaitheora Poist -26 bliain d'aois +
€188.00
€188.00
€124.80
€124.80
€29.80
-25 blian d'aois
€144.00
€144.00
€124.80
€124.80
€29.80
-18-24 bliain d'aois
€100.00
€100.00
€100.80
€100.80
€29.80
Liúntas Forlíontach Leasa -26 bliain d'aois +
€186.00
€186.00
€124.80
€124.80
€29.80
-25 blian d'aois
€144.00
€144.00
€124.80
€124.80
€29.80
-18-24 bliain d'aois
€100.00
€100.00
€100.00
€100.00
€29.80
Cúnamh Feirme
€188.00
€188.00
€124.80
€124.80
€29.80
           
Liúntas Maireachtála Aonair
€9.00
€9.00
     

 

Nóta1: dóibh siúd atá faoi bhun 66 bliain

Nóta 2: dóibh siúd atá 66 bliain d'aois nó le cois

 

Forlíonadh Ioncaim Teaghlaigh (FIS)
Méid an Teaghlaigh Teorainn Ioncaim Reatha Teorainn Ioncaim 2016
Leanbh amháin
€506.00
€5011.00
2 leanbh
€602.00
€612.00
3 leanbh
€703.00
€713.00
4 leanbh
€824.00
€834.00
5 leanbh
€950.00
€960.00
6 leanbh
€1,066.00
€1,076.00
7 leanbh
€1,202.00
€1,212.00
8 leanbh nó le cois
€1,298.00
€1,308.00
Fanfaidh an íocaíocht FIS faoi mar a bhí is é sin, bunaithe ar 60% den ghannchion idir glanioncam seachtainiúil an teaghlaigh agus an tairseach teaghlaigh is infheidhme.

 

Liúntais Eile Leasa Shóisialaigh
  2015 go seachtainiúil 2016 go seachtainiúil
Íocaíocht Chaomhnóra (Ranníocach) €161.00 €161.00
Íocaíocht Chaomhnóra (Neamhranníocach) €161.00 €161.00
  Ráta míosúil 2015 Ráta míosúil 2016
Liúntas Cúram Baile €309.50 €309.50
  Ráta bliantúil 2015 Ráta bliantúil 2016
Deontas Tacaíochta Cúramóra €1,375.00 €1,700.00
  2015 - íocaíocht aon uaire 2016 - íocaíocht aon uaire
Deontas an Chéile nó an Pháirtnéara Shibhialta Mharthanaigh €6,000.00 €6,000.00
  Ráta seachtainiúil 2015 Ráta seachtainiúil 2016
Liúntas Breosla €20.00 €22.50

 

Féachaint ar an bhileog fíricí buiséad 2016

Last modified:13/10/2015