Teaghlaigh ina bhfuil Leanaí


Print page

€2.4 billiún chun tacú le Teaghlaigh ina bhfuil Leanaí in 2015

  • Méadófar ráta an tSochair Linbh de €5 go €135 an leanbh ó Eanáir 2015.
Sochar Linbh
Líon na Leanaí Ráta Míosúil 2014 Ráta Míosúil 2015 Ráta Bliantúil 2015 Méadú Bliantúil Ó 2014
Leanbh amháin
€130.00
€135.00
€1,620.00
€60.00
2 leanbh
€260.00
€270.00
€3,240.00
€120.00
2 leanbh
€390.00
€405.00
€4,860.00
€180.00
4 leanbh
€520.00
€540.00
€6,480.00
€240.00
5 leanbh
€650.00
€675.00
€8,100.00
€300.00
6 leanbh
€780.00
€810.00
€9,720.00
€360.00
  • Is gnách do theaghlaigh ina bhfuil cúpla ráta go leith den ghnáthráta mhíosúil i gcás gach linbh. Is gnách do theaghlaigh ina bhfuil ilbhreith dhá oiread den ghnáthráta Sochar Linbh míosúil a fháil i gcás gach linbh.
  • Cuirfear €2 mhilliún breise ar fáil do Chlár Béilí Scoile na Roinne in 2015.
  • Cuirfear breis agus €349 milliún ar fáil don Fhorlíonadh Ioncam Teaghlaigh in 2015.
  • Coimeádfar an Méadú i Leith Leanbh Cáilithe, a íoctar le daoine a fhaigheann íocaíocht leasa shóisialaigh seachtainiúil, mar atá. 
  • Coimeádfar an Liúntas Éadaí agus Bróg don Scoilbhliain Nua mar atá.
Last modified:15/10/2014
 

 Íoslódáilí