Tacaíocht um Fhilleadh ar an Obair


Print page
Caithfear breis is €1.1 billiún ar Thacaíocht Fostaíochta in 2015

 

  • Tabharfar Díbhinn Teaghlaigh um Fhilleadh ar an Obair nua isteach do theaghlaigh aontuismitheora agus do chuardaitheoirí poist a bhfuil leanaí acu, a aimsíonn post den chéad uair nó a fhilleann ar an obair ó Eanáir 2015.

  • Tabharfar Díbhinn Teaghlaigh um Fhilleadh ar an Obair nua isteach do theaghlaigh aontuismitheora agus do chuardaitheoirí poist a bhfuil leanaí acu, a théann i mbun féinfhostaíochta den chéad uair, nó an athuair.

  • Íocfar an Méadú i leith Leanbh Cáilithe (€29.80 sa tseachtain) san iomlán go seachtainiúil sa chéad bhliain fostaíochta agus a leath de mar íocaíocht sheachtainiúil sa dara bliain fostaíochta.

  • Íocfar an Díbhinn um Fhilleadh ar an Obair sa bhreis ar aon teidlíocht atá ag an teaghlach ar an bhForlíonadh Ioncam Teaghlaigh agus ní dhéanfaidh sé difear do mhéid na híocaíochta sin.

  • Beidh a dhá oiread áiteanna JobsPlus ar fáil, ó 3,000 go 6,000, chun dreasacht a thabhairt d'fhostóirí chun daoine atá ar an mBeochlár le fada a fhostú. Beidh suas le €10,000 ar fáil d'fhostóirí, i bhfoirm deontais airgid mhíosúla, i dtréimhse dhá bhliain, i gcás gach fostaí cáilithe.

Last modified:14/10/2014