Cuardaitheoirí Poist


Print page
  • Daoine idir 18-24 bliana d'aois, nach bhfuil clann orthu, agus atá ag fáil Liúntas Cuardaitheora Poist nó Liúntas Leasa Forlíontach, íocfar €100 sa tseachtain leo ach amháin má tá éileamh acu i láthair na huaire ar ráta níos airde. Ní athróidh an ráta i gcásanna mar sin. (Eanáir 2014)                    
  • Daoine atá 25 bliana d'aois, nach bhfuil clann orthu, agus atá ag fáil Liúntas Cuardaitheora Poist nó Liúntas Leasa Forlíontach, íocfar €144 sa tseachtain leo ach amháin má tá éileamh acu i láthair na huaire ar ráta níos airde. Ní athróidh an ráta i gcásanna mar sin. Méadófar an €144 de ráta seachtainiúil go €188 i gcás daoine a fhaigheann Liúntas Cuardaitheora Poist agus go €186 i gcás daoine a fhaigheann Liúntas Leasa Forlíontach óna 26ú breithlá ar aghaidh.
  • Bainfidh na rátaí laghdaithe den Liúntas Cuardaitheora Poist le daoine atá 25 bliana d'aois agus faoina bhun agus a bhfuil deireadh tagtha lena dteidlíocht ar Shochar Cuardaitheora Poist.  (Eanáir 2014)
  • Gach Cuardaitheoir Poist atá idir 18 agus 25 bliana d'aois agus a ghlacann páirt sa scéim Liúntas um Fhilleadh ar an Oideachas, gheobhaidh sé/sí €160 sa tseachtain. (Eanáir 2014)                
Last modified:15/10/2013
 

 Íoslódáilí

 
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img