Leanaí agus Teaghlaigh


Print page
  • Íocfar €130 de Shochar Linbh in aghaidh gach linbh. Fógraíodh é sin i mí na Nollag 2012 mar chuid de Bhuiséad 2013.
  • Coimeádfar an Méadú i Leith Leanbh Cáilithe, a íoctar le daoine a fhaigheann íocaíocht leasa shóisialaigh seachtainiúil, ina iomláine.
  • Coimeádfar an Forlíonadh Ioncam Teaghlaigh ina iomláine. Caithfear €282, nó geall leis, in 2014, ar Fhorlíonadh Ioncam Teaghlaigh i gcás 43,000 teaghlach.
  • Ní athrófar an Liúntas Éadaí agus Bróg don Scoilbhliain Nua do pháistí faoi 18. Leanfar den Liúntas sin a íoc maidir le páistí atá 18 mbliana d'aois agus os a chionn agus atá ag fáil oideachas dara leibhéal, ach ní i gcás páistí ag an tríú leibhéal. (2014)
Last modified:16/10/2013
 

 Íoslódáilí

 
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img