ATHRUITHE


Print page

 

 • Aisghabháil íocaíochtaí leasa shóisialaigh – Aisghabhfaidh an Roinn luach íocaíochtaí leasa shóisialaigh áirithe ó chuideachtaí árachais i dtaca le dámhachtainí cúitimh de dheasca timpiste nó gortú. Spárálfar €21 mhilliún tríd an mbeart leasúcháin seo.
 • Tacaíochtaí chun cabhrú le daoine filleadh ar an obair.
  • Méadófar an caiteachas ar scéimeanna ar nós Fostaíocht Pobail, Tús agus JobBridge de €85 milliún, nó geall leis, ar chaiteachas beartaithe na bliana seo. Meastar go gcaithfear €1.08 mbilliún ar an réimse seo in 2014.
  • Chun dul i ngleic le dífhostaíocht i measc an aosa óig, feabhsóidh an Roinn Coimirce Sóisialaí na deiseanna atá ar fáil do dhaoine óga. Déanfar amhlaidh tríd an Ráthaíocht Óige, a thabharfar chun críche agus a chuirfear faoi bhráid an AE roimh dheireadh na bliana, a chur chun feidhme, lena n-áirítear:
   • An tairseach le haghaidh JobsPlus a laghdú go 6 mhí nó faoina bun i gcás daoine faoi 25 bliana d'aois.
   • Beidh áiteanna do 1,500 duine óg eile ar an scéim JobBridge, a bhfuil ag éirí thar cionn léi.
   • Cinnteofar go gcuirfear 1,000 áit ar scéim Tús na Roinne i leataobh do dhaoine óga.
   • Ceapfar clár píolóta chun tacú le daoine óga dífhostaithe chun glacadh le deiseanna faoi scéimeanna ar nós Do Chéad Phost EURES.
   • Cuirfidh an Roinn Oideachais agus Scileanna 2,000 áit oiliúna breise ar Momentum i leataobh do dhaoine faoi 25 bliana d'aois.
 • Clubanna Bricfeasta – cuirfear Clubanna Bricfeasta breise ar fáil chun tacú le páistí scoile i gceantair faoi mhíbhuntáiste.
 • Intreo, ionad ilfhreastail na Roinne le haghaidh seirbhísí agus tacaíochtaí do chuardaitheoirí poist agus d'fhostóirí – Bhí €15 mhilliún de mhéadú ar an leithdháileadh caipitiúil faighte ag an Roinn agus leis sin cuirfear na hIonaid Intreo ar fad ar fáil in 2014.
 • Calaois agus rialú – spárálfar €30 milliún eile trí bhearta frithchalaoise agus rialaithe in 2014.
Last modified:16/10/2013
 

 Íoslódáilí

 
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img