Rátaí Leasa Shóisialaigh don bhliain 2014


Print page
Íocaíochtaí Árachais Shóisialta
Uasrátaí Seachtainiúla Ráta Pearsanta Méadú i leith Duine Fásta Cáilithe Méadú i leith Linbh Cháilithe
 
2013
2014
2013
2014
2013/2014
Pinsean Stáit (Ranníocach)/ (Athrú)
Faoi 80 bliain d'aois
€230.30
€230.30
€153.50 (Nóta1)
€153.50 (Nóta 1)
€29.80
80 bliain d'aois agus le cois
€240.30
€240.30
€206.30 (Nóta 2)
€206.30 (Nóta 2)
€29.80
Pinsean Ranníocach Baintrí/Baintrí Fir nó Pháirtnéara Shibhialta Mharthanaigh/Sochar Banchéile Tréigthe
Faoi 66 bliain d'aois
€193.50
€193.50
 
€29.80
Idir 66 bliain d'aois agus 80
€230.30
€230.30
 
€29.80
80 bliain d'aois agus le cois
€240.30
€240.30
 
€29.80
Pinsean Easláine
€193.50
€193.50
 
€29.80
Sochar Cúramóra/Liúntas Síorfhreastail
€205.00
€205.00
 
€29.80
Sochar Míthreorach
€219.00
€219.00
 
 
Sochar Cuardaitheora Poist/Sláinte agus Sábháilteachta/Díobhála
€188.00
€188.00
€124.80
€124.80
€29.80
Sochar Báis
 
Faoi 66 bliain d'aois
€218.50
€218.50
 
€29.80
Idir 66 bliain d'aois agus 80
€234.70
€234.70
 
€29.80
80 bliain d'aois agus le cois
€244.70
€244.70
 
€29.80

 

Íocaíochtaí Cúnaimh Shóisialta
Uasrátaí Seachtainiúla Ráta Pearsanta Méadú i leith Duine Fásta Cáilithe Méadú i leith Linbh Cháilithe
 
2013
2014
2013
2014
2013/2014
Pinsean Stáit (Neamhranníocach)
 
Idir 66 bliain d'aois agus 80
€219.00
€219.00
€144.70
€144.70
€29.80
80 bliain d'aois agus le cois
€229.00
€229.00
 
 
€29.80
Liúntas Cúramóra
 
Faoi 66 bliain d'aois
€204.00
€204.00
 
€29.80
66 bliain d'aois agus le cois
€239.00
€239.00
 
€29.80
Pinsean na nDall
€188.00
€188.00
€124.80
€124.80
€29.80
Pinsean Neamhranníocach Baintrí, Baintrí Fir nó Pháirtnéara Shibhialta Mharthanaigh (Neamhranníocach)
€188.00
€188.00
 
 
Liúntas Banchéile Tréigthe
€188.00
€188.00
 
 
Íocaíocht Teaghlach Aontuismitheora
€188.00
€188.00
 
 
€29.80
Liúntas Réamhscoir/Míchumais
€188.00
€188.00
€124.80
€124.80
€29.80
Liúntas Leasa Forlíontach
€186.00
€186.00
€124.80
€124.80
€29.80
Liúntas Cuardaitheora Poist
€188.00
€188.00
€124.80
€124.80
€29.80
Cúnamh Feirme
€188.00
€188.00
€124.80
€124.80
€29.80

 

Liúntais Eile Leasa Shóisialaigh
  Uasrátaí Seachtainiúla
2013
2014
Sochar Máithreachais/Uchtála Íosráta (ráta uasta)
€262.00
€230.00
Sochar Máithreachais/Uchtála (ráta íosta)
€217.80
€230.00
Íocaíocht Chaomhnóra (Ranníocach)(Neamhranníocach)
€161.00
€161.00

Nóta1: dóibh siúd atá faoi bhun 66 bliain

Nóta 2: dóibh siúd atá 66 bliain d'aois nó le cois

Sochar Linbh
Líon na Leanaí Ráta Míosúil 2013 Ráta Míosúil 2014 Ráta Bliantúil 2014
Leanbh amháin
€130.00
€130.00
€1,560.00
2 leanbh
€260.00
€260.00
€3,120.00
2 leanbh
€390.00
€390.00
€4,680.00
4 leanbh
€530.00
€520.00
€6,240.00
5 leanbh
€670.00
€650.00
€7,800.00
6 leanbh
€810.00
€780.00
€9,360.00
7 leanbh
€950.00
€910.00
€10,920.00
8 leanbh
€1,090.00
€1,040.00
€12,480.00

 

Forlíonadh Ioncaim Teaghlaigh (FIS)
Méid an Teaghlaigh Teorainn Ioncaim Reatha Teorainn Ioncaim 2014
Leanbh amháin
€506.00
€506.00
2 leanbh
€602.00
€602.00
3 leanbh
€703.00
€703.00
4 leanbh
€824.00
€824.00
5 leanbh
€950.00
€950.00
6 leanbh
€1,066.00
€1,066.00
7 leanbh
€1,202.00
€1,202.00
8 leanbh nó le cois
€1,298.00
€1,298.00
Fanfaidh an íocaíocht FIS faoi mar a bhí is é sin, bunaithe ar 60% den ghannchion idir glanioncam seachtainiúil an teaghlaigh agus an tairseach teaghlaigh is infheidhme.
Last modified:16/10/2013