Cíos agus Morgáiste


Print page
  • Méadófar de €5 sa tseachtain an ranníocaíocht íosta i leith Forlíonadh Cíosa agus Forlíonadh Ús Morgáiste i gcás lánúineacha, ó €35 go €40, chun ranníocaíochtaí faoi na Scéimeanna Forlíonadh Cíosa agus Forlíonadh Ús Morgáiste a ailíniú le struchtúr cíosanna na n-údarás áitiúil, i gcás daoine atá ag fáil aon cheann de na forlíontaí sin anois, agus daoine a gheobhaidh aon cheann de na forlíontaí sin feasta. (Eanáir 2014)
  • Ní athróidh an ranníocaíocht íosta do dhaoine aonair, ná do dhaoine aonair le páiste/páistí.
  • Ní ghlacfar le daoine nua ar an Scéim Forlíonadh Ús Morgáiste ó Eanáir 2014 ar aghaidh agus cuirfear deireadh leis an scéim in imeacht ceithre bliana i gcás daoine atá ag fáil an Fhorlíonta i láthair na huaire.
Last modified:15/10/2013
 

 Íoslódáilí

 
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img