Pinsean Easláine


Print page
  • Tiocfaidh deireadh leis an bPinsean Stáit (Athrú) ó Eanáir 2014 agus dá réir sin ní íocfar a thuilleadh an ráta €230.30 de Phinsean Easláine ag aois 65 bliana. Íocfar €193.50 ina ionad sin. Bainfidh an beart sin le Pinsinéirí Easláine a mbeidh a 65ú breithlá acu in Eanáir nó ina dhiaidh. Ní dhéanfaidh sé difear do dhaoine a bheidh 65 bliana d'aois roimhe sin. (Eanáir 2014)
  • Daoine atá ag fáil an Phinsin Easláine (daoine atá á fháíl anois agus daoine nua) aistreofar iad sa ghnáthchúrsa go dtí an Pinsean Stáit (Ranníocach), faoi mar a dhéantar faoi láthair, nuair a bhíonn siad 66 bliana d'aois. Gheobhaidh siad €230.30 de ráta seachtainiúil.  (Eanáir 2014)
  • Íocfar €138.10 de ráta caighdeánach le gach duine fásta cáilithe de chuid Pinsinéirí Easláine. Bainfidh an beart seo le céilí agus páirtnéirí a mbeidh a 66ú breithlá acu in Eanáir 2014 nó ina dhiaidh. Ní dhéanfaidh sé difear do chéilí ná do pháirtnéirí atá 66 bliana d'aois nó os a chionn cheana.
Last modified:16/10/2013
 

 Íoslódáilí

 
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img