Seanóirí, cúramóirí agus daoine faoi mhíchumas


Print page

 

  • Ní dhéanfar aon athrú ar rátaí an Phinsin Stáit do dhaoine scothaosta.
  • Ní dhéanfar aon athrú ar Shaorthaisteal, Saorcheadúnas Teilifíse, Liúntas Leictreachais/Gáis ná ar an Liúntas Breosla.
  • Cuirfear deireadh leis an Liúntas Teileafóin (€9.50 an teaghlach sa mhí) ó Eanáir i ngach cás.
  • Cúramóirí lánaimseartha a fhaigheann íocaíocht leasa seachtainiúil eile, leanfaidh siad de leath an ráta Liúntais Chúramóra a fháil.
  • Ní athrófar an íocaíocht bhreise as cúram a thabhairt do bhreis is duine amháin.
  • Ní athrófar an €1,375 de Dheontas Cúram Sosa i gcás gach duine a fhaigheann cúram.
Last modified:16/10/2013
 

 Íoslódáilí

 
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img