Athruithe ar �SPC


Print page
  • Cuirfear deireadh le Li�ntas Saor � �SPC an Fhosta� (�127 sa tseachtain d�ibh si�d a �ocann Aicme A, E n� H d'�SPC agus �26 sa tseachtain d�ibh si�d a �ocann Aicme B, C, agus D d'�SPC). ( Ean�ir 2013)
  • N� bheidh aon dliteanas �SPC ar fhostaithe a thuilleann �352 sa tseachtain n� n�os l�, mar ab amhlaidh riamh, agus n� dh�anfaidh ceal� an Li�ntais Sheachtaini�il saor � �SPC difear d�ibh.
  • I l�thair na huaire, fostaithe a �ocann �SPC ag aicme B, C n� D (mionlach den earn�il st�tseirbh�se agus seirbh�se poibl�), n� ghearrtar �SPC maidir le hioncam a thuilleann siad mar dhaoine f�infhostaithe (� ghairm n� � cheird) n� maidir le hioncam neamhthuillte (ioncam � ch�os). Cuirfear deireadh leis an d�ol�ine sin agus gearrfar 4% d'�SPC ar gach ioncam d� sh�rt. ( 2013)
  • Sa bhliain d�r gcionn, cuirfear deireadh leis an d�ol�ine � �SPC a bhaineann le fostaithe a bhfuil ioncam neamhthuillte amh�in acu. ( 2014)
  • M�ad�far an rann�oca�ocht �SPC �osta do dhaoine a bhfuil ioncam bliant�il � fh�infhosta�ocht de bhreis is �5,000 acu � �253 sa bhliain go �500 sa bhliain. ( 2013)
Last modified:05/12/2012
 

 Ábhair Ghaolmhara

 
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img