Leana�


Print page
  • Aistreofar �14 milli�n sa bhliain �n Roinn Coimirce S�isiala� go dt� an Roinn Gn�tha� Leana� agus �ige mar chisti� do chomhthionscnamh a shol�thr�idh breis is 6,000 �it c�ram linbh tar �is na scoile do leana� bunscoile. D�reofar an sol�thar seo ar theaghlaigh ar ioncam �seal mar a bhfuil na tuismitheoir� ag obair. Cuirfear t�s leis an tionscnamh le treoirsc�im go luath sa bhliain 2013.
  • Cuirfear �2 mhilli�n breise ar f�il do Chl�r na B�il� Scoile. F�achtar sa chl�r le bia foll�in a shol�thar go rialta do leana� faoi mh�bhunt�iste.
  • Cuirfear �2.5 milli�n ar f�il don Roinn Gn�tha� Leana� agus �ige ar son an Tionscnaimh Bhochtaineacht Leana� bunaithe i gceantair �iti�la.

    D�anfar an tionscnamh a chomh-mhaoini� leis an Roinn Gn�tha� Leana� agus �ige agus le comhph�irtithe daonchairdi�la agus d�reoidh s� ar r�ims� ar leith: forbairt leana�, m�bhunt�iste oideachas�il, sl�inte, foll�ine agus tuisti�.
Last modified:05/12/2012
 

 Ábhair Ghaolmhara

 
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img