Buis�ad 2013


Print page

Caithfear breis is �20.26 billi�n ar Choimirce Sh�isialach sa bhliain 2013 Sp�r�lfar �390 milli�n sa bhliain 2013, in ionad �540 milli�n Caithfear �30 milli�n eile ar chl�ir fosta�ochta agus ar leana� N� ghearrfar an r�ta seachtaini�il in aon bhun�oca�ocht n� pinsean leasa sh�isialaigh i gc�s 1.4 milli�n daoine N� dh�anfar athr� ar bith ar na sc�imeanna Li�ntas Breosla, Saorthaistil n� Saorchead�nas Teilif�se

BEARTA NUA CAITEACHAIS

Caithfear �30 milli�n eile ar chl�ir fosta�ochta agus ar leana�

LAGHDUITHE AR CHAITEACHAS

D�anfar �390 milli�n a sp�r�il

R�ta� Leasa Sh�isialaigh don bhliain 2013

F�achaint ar an bhileog f�ric� buis�ad 2013 (PDF 364KB)


Gheofar tuilleadh eolais ach glao a chur ar an Roinn Coimirce S�isiala� ar
 1890 66 22 44 (Glao �iti�il) 9 am � 5 pm Luan go hAoine n� ar
Sheirbh�s F�in na Seirbh�se Eolais do Shaor�naigh ar 0761 07 4000 9 am - 9 pm Luan go hAoine
 Glaoigh ar an Oifig �iti�il Leasa Sh�isialaigh n� ar an Ionad Eolais do Shaor�naigh is gaire duit Gheofar eolas ar www.welfare.ie agus ar 'www.citizensinformation.ie', leis

Last modified:13/12/2012
 

 Ábhair Ghaolmhara

 
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img