Sampla� de thaca�ochta� leasa sh�isialaigh a bheidh ar f�il do dhaoine �ags�la sa bhliain 2013


Print page
     R�ta Pearsanta M�ad� i leith Aosach Ch�ilithe
(os cionn 66)
Saorthaisteal
(me�nluach)
Ioml�n

Meaduithe eile a d'fh�adfadh a bheith ann

M�ad� i leith C�na� Aonair Li�ntas Breosla M�ad� do dhaoine at� 80+ Sochair Theaghlaigh
Pinsin�ir Aonair St�it (Rann�oca�och)
�11,975.60
�0.00
�106.00
�12,081.60
�400.40
�520.00
�520.00
�694.00
L�n�in de Phinsin�ir� St�it (Rann�oca�och)
�11,975.60
�10,727.60
�212.00
�22,915.20
�0.00
�520.00
�520.00
�694.00
Pinsin�ir Aonair St�it (Neamhrann�oca�och)
�11,388.00
�0.00
�106.00
�11,494.00
�400.40
�520.00
�520.00
�694.00

L�n�in a fhaigheann Li�ntas Cuardaitheora Poist -- gan tuilleamh, beirt leanbh (duine amh�in 4-11, duine eile os cionn 11) Jobseeker's Allowance + IQA + IQC ( f�ach n�ta th�os) Sochar Linbh Li�ntas Breosla Li�ntas �ada� agus Coisbhirt don Scoilbhliain Nua x 2 Ioml�n
�19,364.80
�3,120.00
�520.00
�300.00
�23,304.80

Tuismitheoir Aonair � glantuilleamh de �130 sa tseachtain, leanbh amh�in 4-11 bliain d'aois Glantuilleamh �oca�ocht Teaghlaigh Aon-Tuismitheora + MLC ( see note) Sochar Linbh Li�ntas �ada� agus Coisbhirt don Scoilbhliain Nua x 1 Ioml�n

Mead� eile a d'fh�adfadh a bheith ann

Li�ntas Breosla
�6,760.00
�11,325.60
�1,560.00
�100.00
�19,745.60
�520.00

F�adfaidh tuismitheoir� aonair suas le �425 a thuilleamh sa tseachtain agus sciar m�r d� n�oca�ocht Teaghlaigh Aontuismitheora a choime�d i gc�na�.

L�n�in faoi 66 bliain d'aois, an fear ag f�il Li�ntas M�chumais, leanbh ar bith, an bhean ag f�il leathr�ta den Li�ntas C�ram�ra R�ta Pearsanta & M�ad� i leith Aosach Ch�ilithe � R�ta den Li�ntas C�ram�ra Deontas C�raim Sosa Li�ntas Breosla Sochair Theaghlaigh & Saorthaisteal Ioml�n
�16,265.60
�5,304.00
�1,375.00
�520.00
�800.00
�24,264.60

L�n�in at� ag obair (ioncam �seal), ceathrar leana� (beirt at� 4-11 bhliain d'aois, beirt os cionn 11 Glantuilleamh Forl�onadh Ioncaim Teaghlaigh (FIS) Sochar Linbh Li�ntas �ada� agus Coisbhirt don Scoilbhliain Nua x 4 Ioml�n Ioncam � �oca�ochta� Leasa Sh�isialaigh
�28,600.00
�8,580.00
�6,360.00
�600.00
�44,140.00
�15,540.00

Note: MAC: M�ad� i leith Aosach C�ilithe MLC: M�ad� i leith Leanbh C�ilithe

Sampla� chun c�sanna �ags�la a l�iri� is ea na sampla� thuas. D'fh�adfadh c�sanna aonair a bheith difri�il � na c�sanna thuas. Ag brath ar ch�ins�, d'fh�adfadh an t-�ilitheoir bheith i dteideal Forl�onadh C�osa n� Forl�onadh �s Morg�iste, leis.

Last modified:05/12/2012
 

 Ábhair Ghaolmhara

 
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img