Buis�ad 2010


Print page

N�os m� n� �21.1 billi�n � chaitheamh le linn 2010 mar thaca le 2.1 milli�n duine

Tiocfaidh m�ad� �660 milli�n ar an gcaiteachas i 2010


D�antar daoine scothaosta a chosaint in aghaidh na gciorruithe

D�anfar leana� leochaileacha agus teaghlaigh ar ioncaim �sle a chosaint in aghaidh na na laghduithe i Sochar Linbh

R�ta� nua �oca�ochta n�os �sle do dhaoine faoi aois 66 bliain

C�ram�ir�

R�ta� �oca�ochta Do Dhaoine Scothaosta � Gan Athr�

Leana�

R�ta� Leasaithe �oca�ochta Do Dhaoine Faoi Aois 66

Daoine in Aois Oibre

Sampla� de na taca�ochta� leasa sh�isialaigh at� ar f�il do dhaoine �ags�la

�osl�d�il Bileog F�r�c� na C�inaisn�ise (PDF, 356KB)

Chun tuilleadh eolais a fh�il, glaoigh ar an Roinn Gn�tha� S�isialacha agus Teaghlaigh ar
1890 66 22 44 (�osghlao) 9rn � 5in Luan go hAoine
9rn � 9in D�ardaoin 10� agus D� hAoine 11� M� na Nollag 2009 agus ar
an t Seirbh�s Eolais do Shaor�naigh ar 1890 777 121 (�osghlao) 9rn � 9in Luan go hAoine
D�an teagmh�il leis an Oifig Leasa Sh�isialaigh is c�ngara� duit n�
leis an Ionad Eolais do Shaor�naigh is c�ngara� duit
T� faisn�is ar f�il ar www.welfare.ie agus ar www.citizensinformation.ie, chomh maith
N�ta: Is f�idir go ngearrfadh sol�thraithe seirbh�s� �ags�la r�ta� �ags�la as uimhreacha 1890 (�osghlao a �s�id )

Last modified:19/02/2010
 

 Ábhair Ghaolmhara

 
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img