i mo thaighdeoir n� i mo dh�ant�ir beartais


Print page

Foilseach�in

Foilseach�in Beartais

Sa roinn seo gheofar foilseach�in maidir le beartais na Roinne lena n-�ir�tear p�ip�ir bh�na agus uaine agus doicim�id ghinear�lta beartais agus tuarasc�lacha staidrimh agus eolas arna fhoilsi� ag an Roinn.

Taighde, Staidreamh, Foilseach�in & Suirbh�anna

Gheofar sa roinn seo tortha� chl�ir taighde na Roinne lena n-�ir�tear an Cl�r Taighde ar Theaghlaigh

Tuarasc�lacha Airgeadais

Gheofar sa roinn seo sonra� na n-athbhreithnithe a rinne an Roinn faoin Tionscnamh um Athbhreithni� ar Chaiteachas  agus tuarasc�lacha airgeadais eile arna bhfoilsi� ag an Roinn.
Value for Money and Policy Reviews (app 4) 
Gheofar sa roinn seo athbhreithnithe luach ar airgead agus beartais a rinne an Roinn.

Foilseach�in Chorpar�ideacha

Gheofar sa roinn seo foilseach�in chorpar�ideacha na Roinne lena n-�ir�tear an Chairt do Chustaim�ir�, Tuarasc�lacha Bliant�la & R�itis Strait�ise  agus leagtar amach ann an chaoi a dt�imid i mbun oibre mar Roinn Rialtais.

Reachta�ocht

Bill�, Achtanna agus Ionstraim� Reacht�la

Gheofar sa roinn seo cuid den reachta�ocht a bhaineann leis an Roinn. Gheofar raon ioml�n na reachta�ocht ar http://www.irishstatutebook.ie/ n� http://www.oireachtas.ie/

Meas�n� ar Thionchar Rial�la

Gheofar sa roinn seo na tuarasc�lacha maidir leis an Anail�s ar Thionchar Rial�la a d'ullmhaigh an Roinn.

Tuarasc�il an Ghr�pa Chomhairligh um Aithint Inscne

Treoirl�nte Oibri�ch�in

Treoirl�nte Oibri�ch�in

Gheofar sa roinn seo na Treoirl�nte Oibri�ch�in (ar a dtugta� Treoirl�nte SF tr�th) a leagann amach go mion na rialacha, na n�sanna imeachta, cleachtais, treoirl�nte agus l�irmh�nithe maidir le sc�imeanna arna riar ag an Roinn seo. T� s� seo riachtanach faoi Alt 16 den Acht um Shaor�il Faisn�ise

Feidhmeanna & Taifid na Roinne

�il�onn Alt 15 den Acht um Shaor�il Faisn�ise go n-ullmh�fa� treoir ina mbeidh cur s�os ginear�lta ar strucht�r na Roinne, a feidhmeanna, cur s�os ar na taifid at� aici agus an bhaoi inar feidir le custaim�ir� teacht a fh�il ar an eolas at� aici..

Eolas Buis�adach

Gheofar sa roinn seo Leathanach F�ric� Buis�adta na bliana reatha agus blianta roimhe seo. 

Treoirl�nte AE

Gheofar sa roinn seo treoir domhain, �s�ideach maidir le Rialach�in an AE 1408/71 agus 574/72. Riala�onn na rialach�in seo cearta �rachais sh�isialaigh na ndaoine a ch�na�onn agus a oibr�onn san AE tr� cearta oibrithe f�nacha a ghluaiseann ar fud an Aontais Eorpaigh a chomhord�.

Preasr�itis & �r�id�


Gheofar sa roinn seo Preasr�itis agus �r�id� an Aire chomh maith hEolas Teagmh�la do Phreasoifig na Roinne.

Last modified:27/07/2011
 

 Ábhair Ghaolmhara

 
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí

 
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img