Do cheart chun Rochtain a Fháil ar Thaifid Leasa Shóisialaigh - SW89


Print page

Faoin Acht um Shaoráil Faisnéise, tá an ceart agat chun:

  • rochtain a fháil ar thaifid na Roinne Coimirce Sóisialaí (RCS)
  • a chur faoi deara go leasófar faisnéis oifigiúil RCS a bhaineann leat más rud é go bhfuil sí neamhiomlán, mícheart nó míthreorach.
  • fáthanna le gníomhartha na Roinne a théann i bhfeidhm ort a fháil.

Tabhair faoi deara

Is féidir nach mbeidh tú in ann rochtain a fháil ar thaifid áirithe a dhíolmhaítear faoin Acht, mar shampla, faisnéis a bhaineann le: duine eile; cruinnithe den rialtas; forfheidhmiú an dlí agus slándáil; faisnéis rúnda agus faisnéis atá íogair ó thaobh na tráchtála de.

Last modified:26/04/2017
 

 Foirmeacha Iarratais