Do chuidse freagrachtaí


Print page

Conradh Sóisialta le cinntiú go dtuigeann gach páirtí go ngabhann freagrachtaí [is é sin, a bheith i dteagmháil] le cearta [is é sin, ar thacaíocht ioncaim], agus gur cuid riachtanach é sin de Sheirbhís Intreo.

Conradh Sóisialta – Cearta agus Freagrachtaí

 • Is príomheilimint de chur chuige Intreo an "conradh" seo.
 • Taifead is ea é de na gealltanais a dhéanann seirbhís Intreo agus de na gealltanais a mbeifear ag súil leo ó chliaint a bhaineann leas as an tseirbhís. Taifead de ghealltanais fhrithpháirteacha, mar sin, lena chur i mbeagán focal.
 • Is iad seo na gealltanais a mbítear ag súil leo ó chliaint:
  • Go gcomhoibreoidh siad le seirbhís Intreo chun Plean Dul chun Cinn Pearsanta a chur i dtoll a chéile.
  • Go mbainfidh siad úsáid as an bplean sin chun post a fháil.
  • Go bhfreastalóidh siad ar gach cruinniú a shocraíonn an Roinn.
  • Go gcuirfidh siad ar fáil gach eolas a iarrann an Roinn.
 • Cliaint a chláraíonn don tseirbhís, beifear ag súil go síneoidh siad agus go ndéanfaidh siad de réir an Taifid seo de Ghealltanais Fhrithpháirteacha.
 • Má dhéantar faillí i gcomhlíonadh an ghealltanais seo, d'fhéadfaí íocaíochtaí a laghdú, nó deireadh a chur leo ar fad.
Last modified:21/12/2012
 

 Seirbhísí ar Líne

 
 

 Aimsigh Post

 
Déan cuardach ar post ar img
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img
 

 Ábhair Ghaolmhara

 
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí