Do Chosán Chuig Post


Print page

Cliant a bhuaileann isteach in Ionad Intreo chun éileamh a dhéanamh ar íocaíocht chuardaitheora poist:

Seo an tseirbhís a gheobhaidh tú nuair a bhuaileann tú isteach in Oifig Intreo chun iarratas a dhéanamh ar íocaíocht chuardaitheora poist:

 • Féachfaimid an gcáilíonn tú d'íocaíocht chuardaitheora poist.
 • Socróimid coinne duit le hoifigeach laistigh de chúpla lá. Ag an gcruinniú sin déanfaidh an t-oifigeach d'éileamh a phróiseáil agus tabharfar Cárta Seirbhísí Poiblí duit.
 • Tabharfar foirm iarratais duit agus an t-eolas a bheidh uait chun ullmhú don choinne.
 • Má bhíonn gach rud i gceart ar lá an choinne, déanfar cinneadh an lá sin cibé an bhfuil tú i dteideal íocaíocht chuardaitheora poist.
 • Má bhíonn eolas uait ar sheirbhísí eile – Seirbhísí Fostaíochta nó Seirbhísí Leasa Pobail, Liúntas Cíosa, nó eile – cuirfimid an t-eolas sin ar fáil duit.
 • Beidh tú in ann úsáid a bhaint as seirbhísí éagsúla agus uirlisí cuardaithe poist ar líne nó in Oifig Fostaíochta áitiúil.

NÓTA: IS FÉIDIR IARRATAS AR ÍOCAÍOCHT CHUARDAITHEORA POIST A DHÉANAMH AR LÍNE

Nuair a thagann tú isteach in Oifig Intreo le haghaidh do choinne, seo na rudaí a dhéanfaimid:

 • Féachfaimid ar d'iarratas agus déanfar cinneadh an lá céanna (mura mbíonn breis eolais de dhíth)
 • Cuirfear tús le measúnú ar na tacaíochtaí a bheidh uait chun dul isteach sa mhargadh saothair.
 • Iarrfar ort Taifead de Ghealltanais Frithpháirteacha a shíniú, ina mínítear na cearta atá agat agus na freagrachtaí a bheidh ort.
 • Glacfar grianghraf díot agus iarrfar eolas ort a bheidh riachtanach chun Cárta Seirbhísí Poiblí a thabhairt duit.

Má cháilíonn tú d'íocaíocht chuardaitheora poist:

 • Gheobhaidh tú íocaíocht chuardaitheora poist
 • Gheobhaidh tú coinne le haghaidh Seisiún Eolais i gceann 2 nó 3 seachtaine.
 • Sceidealfar agallamh duine le duine duit le hOifigeach tar éis an tseisiúin eolais (ag brath ar an gcineál tacaíochta a bheidh uait).
 • Ag an gcruinniú seo cuirfimid treoir agus tacaíocht ar fáil duit. Pléifear do Phlean Dul chun Cinn Pearsanta leat agus aontófar é. Sa phlean seo beidh na tacaíochtaí agus na roghanna oiliúna agus oideachais aonair a chabhróidh leat post a fháil
 • Má bhíonn tacaíochtaí míchumais uait, pléifear iad sin, leis.
 • Bain úsáid as tacaíochtaí agus seirbhísí chun do Chuardach Poist a fheabhsú
 • Beidh teacht agat i gcónaí ar roghanna Féinseirbhíse maidir le Seirbhísí Fostaíochta agus Tionscnaimh Fostaíochta.
 • Is féidir athrú ar bith ar d'éileamh a phróiseáil
 • Glaofar ort chuig cruinnithe eile duine le duine chun athbhreithniú a dhéanamh ar do Phlean Dul chun Cinn Pearsanta (má tá tú fós ar an mBeochlár agus mura bhfuil tú rannpháirteach i gclár) agus chun tuilleadh treorach agus tacaíochta a thabhairt duit, mar is gá
 • Gheobhaidh tú comhfhreagras leanúnach trína ndéanfar monatóireacht ar na gníomhaíochtaí atá mar chuid de do Phlean Dul chun Cinn Pearsanta agus le cinntiú go bhfuil tú ar fáil chun oibre agus ag lorg oibre i ndáiríre
Last modified:18/12/2012
 

 Seirbhísí ar Líne

 
 

 Aimsigh Post

 
Déan cuardach ar post ar img
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img
 

 Ábhair Ghaolmhara

 
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí