Do threior maidir lenár scéimeanna agus seirbhísí 2019


Print page

 

Do threior maidir lenár scéimeanna agus seirbhísí 2019
   
 
Tá Treoracha 2019 do na Scéimeanna agus na Seirbhísí seo a leanas ar fáil anois.
 
Tá sé mar aidhm ag na treoracha seo eolas praiticiúil, a bhfuil sé éasca teacht air a chur ar fáil duit maidir le go leor de na scéimeanna agus na seirbhísí a chuirimid ar fáil.
 
Clúdaíonn na treoracha scéimeanna a bhaineann go sonrach le:
 
Teaghlaigh agus Leanaí
 
Daoine ar Scor agus Daoine Scothaosta
 
An Bhreoiteacht, an Míchumas agus an Cúram
 
Rinneadh na treoracha a scríobh i gcomhar leis an nGníomhaireacht Náisiúnta Litearthachta d'Aosaigh (NALA), agus tá marc Béarla Shoiléir NALA ar gach aon cheann acu. Tá cóipeanna de na treoracha curtha i gcló ar fáil san Ionad Intreo, san Oifig Bhrainse agus san Oifig Eolais do Shaoránaigh i do cheantar féin.
 
Is féidir teacht ar gach aon cheann díobh siúd trí na naisc thíos:

 

    

Last modified:27/08/2019