Nuálaithe Sóisialta Óga


Print page

Réamhrá

Is ócáid bhliantúil é Taispeántas na Nuálaithe Sóisialta Óga. In 2012 bhí 5,000 duine óg, i mbreis is 200 scoil agus ionad páirteach in 300 tionscadal nuálaíochta sóisialta ar feadh na bliana. Is é seo an ceiliúradh is mó ar ghníomhaíochas sóisialta in Éirinn agus tugann sé deis do na daoine óga seo a thaispeáint cén obair atá déanta acu sa bhliain a rachaidh chun leasa an domhain go deo. Tá na tionscadail san iomaíocht le haghaidh na nDámhachtainí Dúshláin agus le haghaidh teideal foriomlán Nuálaithe Sóisialta Óga na Bliana. Chun tuilleadh eolais a fháil féach http://www.youngsocialinnovators.ie/.

Rannpháirteachas na Roinne Coimirce Sóisialaí

Rinne an Rannán um Chuimsiú Sóisialta sa Roinn Coimirce Sóisialaí urraíocht ar an dámhachtain ‘Ár dTír a dhéanamh níos Uilechuimsithí agus Saor ó Bhochtaineacht’ le haghaidh Thaispeántas Bliantúil na Nuálaithe Sóisialta Óga le roinnt blianta anuas. Ba ionann an maoiniú a cuireadh ar fáil in 2012 agus €15,000.


Nuálaithe Sóisialta Óga

Creid ann. Bí gníomhach.

Taispeántas Bliantúil na Nuálaithe Sóisialta Óga 2013

8 Bealtaine 2013, Óstán an Citywest agus Ionad Comhdhála, Teach Sagard, Co. Bhaile Átha Cliath

Last modified:21/04/2010
 

 Ábhair Ghaolmhara

 
 

 Application Forms

 
 

 Downloads