Jabroinnt


Print page
Socrú is ea jabroinnt faoin n-oibrítear uaireanta laghdaithe i bpátrún tinrimh aontaithe de réir threoirlínte pearsana an fhostóra.
 
SAMPLA
Seachtain 4 lá, seachtain 3 lá, ag obair ó 9 go 3 gach lá, srl.
 
Féadfaidh tionchar a bheith ag jabroinnt ar:
  • an méid ÁSPC a íocann tusa (agus d’fhostóir), agus/nó
  • líon na ranníocaí ÁSPC a bhronntar ort; d’fhéadfadh sé seo, ina dhiaidh sin, tionchar a bheith aige ar do theidlíocht ar shochair leasa shóisialaigh.
Tosaíonn an tseachtain Cánach agus Leasa Shóisialaigh ar an gcéad lá Eanáir, mar sin tosaíonn sé ar lá difriúil gach bliain.
SAMPLA
Blian
Seachtain Ranníoca
 
2007
Dé Luain go Dé Domhnaigh
2008
Dé Máirt go Dé Luain
 
 
Sa bhliain 2007, gheobhadh jabroinnteoir a d’oibreodh ó Luan go hAoine, seachtain amháin oibre gach coicís, 26 ranníoc. Bronnfar ranníocaí 52 seachtaine ar jabroinnteoir a oibríonn seachtain roinnte a thosaíonn ar an gCéadaoin. Gheobhadh jabroinnteoir a thosódh ag obair ar an Déardaoin 52 ranníoc chomh maith.
 
Sa bhliain 2008, gheobhadh jabroinnteoir a d’oibreodh ó Luan go hAoine, seachtain amháin oibre gach coicís, 52 ranníoc. Ní bhronnfar ach ranníocaí 26 seachtaine ar jobroinnteoir a oibríonn seachtain roinnte a thosaíonn ar an Máirt. Gheobhadh jabroinnteoir a thosódh ag obair ar an gCéadaoin 52 ranníoc.
 
 
D’Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí
Beidh d’Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí (USPS) uait mar d’uimhir thagartha uathúil le haghaidh gach teagmháil le Ranna Rialtais agus Forais Phoiblí (Leasa Shóisialaigh, Boird Sláinte, Na Coimisinéirí Ioncaim, srl.) 

Last modified:23/09/2008
 

 Ábhair Ghaolmhara

 
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí

 
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img