Obair agus Bochtaineacht


Print page

Obair agus Bochtaineacht in Éirinn, 2004 go dtí 2010

Tarraingíonn an taighde seo ar shonraí ó Shuirbhé na Príomh-Oifige Staidrimh maidir le hIoncam agus Dálaí Maireachtála ó 2004 go dtí 2010 d’fhonn léargas nua a thabhairt ar an ngaol idir obair, dífhostaíocht agus bochtaineacht. Tá níos mó tábhachtacha ag baint leis an ngaol sin anois ó thosaigh an cúlú eacnamaíoch agus an t-ardú dá réir ar dhífhostaíocht. Déantar scrúdú sa staidéar ar dhá tháscaire oibre: teaghlaigh nach bhfuil aon duine ag obair iontu agus bochtaineacht i measc daoine atá ag obair. Tugann na táscairí sin léargas as an nua ar ról na hoibre ó thaobh an bhochtaineacht a chosc i dteaghlaigh Éireannacha.

Breithnítear na saincheisteanna seo a leanas sa staidéar seo:

  1. An chúis go bhfuil líon na dteaghlach nach bhfuil aon duine ag obair iontu chomh hard in Éirinn
  2. Cé atá ina gcónaí i dteaghlaigh nach bhfuil aon duine ag obair iontu
  3. An gaol idir teaghlaigh nach bhfuil aon duine ag obair iontu agus an bhochtaineacht
  4. An éifeacht atá ag bochtaineacht i measc daoine atá ag obair
  5. Impleachtaí beartais an taighde.
  6.      Is toradh é an taighde de chlár taighde na Roinne Coimirce Sóisialaí / na hInstitiúide Taighde     Eacnamaíochta agus Sóisialta maidir le monatóireacht ar threochtaí bochtaineachta faoin bPlean Gníomhaíochta Náisiúnta um Chuimsiú Sóisialta 2007-2016
Last modified:26/03/2013
 

 Related Topics

 
 

 Downloads