Clár Socrúchán Oibre


Print page

Is clár é an Clár Socrúcháin Oibre a fhaigheann tacaíocht ón Rialtas agus a thugann fostóirí agus daoine dífhostaithe le chéile le haghaidh socrúchán taithí oibre naoi mí.

Má tá tú dífhostaithe agus mura bhfuil obair ar íocaíocht bainte amach agat, ligeann an clár duit do scileanna a úsáid agus taithí luachmhar a fháil in ionad oibre. D'fhéadfadh sé seo a bheith mar bhuntáiste agat agus tú ag cur iarratais isteach ar phoist amach anseo. Baineann fostóirí leas as duine atá ag cur lena ngnó, fad is a fheabhsaíonn siad scileanna agus ionchais gairm bheatha an duine sin chomh maith.

Conas a Dhéantar Iarratas?

Más mian leat iarratas a chur isteach ar shocrúcháin, ní mór duit a bheith cláraithe agus do 'léiriú spéise' sa Chlár Socrúcháin Oibre a thaifeadadh. Is féidir leat seo a dhéanamh ag Oifig Seirbhís Fostaíochta ar bith.

Má tá tú cláraithe cheana, is féidir leat do 'léiriú spéise' a chur in iúl ar an bhfón trí Shaorghlao ar 1800 611 116 nó glao díreach ar 046 9738000.

Cé na Daoine atá Cáilithe?

Tá duine ar bith atá dífhostaithe cáilithe iarratas a chur isteach ar an gClár Socrúcháin Oibre.

Más céimí thú a bhfuil cáilíocht leibhéal 7 aige/aici, is féidir leat iarratas a chur isteach ar na socrúcháin do chéimithe (WPP1), agus ar na socrúcháin nach do chéimithe iad (WPP2) chomh maith. Mar mhalairt air sin, is féidir leat iarratas a chur isteach ar na socrúcháin go léir nach do chéimithe iad (WPP2).

An íocfar mé?

Ní íocfar. Socrúchán neamhíoctha agus deonach atá ann. Ach má tá tú ag fáil íocaíochtaí áirithe leasa shóisialaigh cheana, seans go ligfear duit d'íocaíocht a choinneáil fad is atá tú ag gabháil do shocrúchán oibre.

Last modified:28/07/2010
 

 Seirbhísí ar Líne

 
 

 Aimsigh Post

 
Déan cuardach ar post ar img
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img
 

 Ábhair Ghaolmhara

 
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí