Sochar Díobhála - SW30


Print page

B’fhéidir go mbeidh ort freastal ar scrúdú míochaine ag Measúnóir Míochaine nuair a bheidh Sochar Díobhála á éileamh agat. Dochtúir atá fostaithe ag an Roinn seo a dhéanann an scrúdú sin. Tabharfaidh sé/sí an dara tuairim cibé an bhfuil sé ar do chumas obair a dhéanamh nó nach bhfuil, agus bail reatha do shláinte á chur san áireamh aige nó aici. Cuirfimid fógra chugat faoi do choinne i gcomhair an scrúdú míochaine. Féadfaidh tú cibé fianaise mhíochaine ar mhian leat a thabhairt leat chuig an scrúdú go bhfeicfidh an Measúnóir Míochaine í.

Cuirfidh an tOifigeach Breithiúnachta tuairim an Mheasúnóra Liachta san áireamh nuair a bheidh do theidlíocht leantach ar Shochar Díobhála Ceirde á mheas aige nó aici.

Má chuirtear deireadh le d’íocaíocht ar bhonn scrúdú míochaine, cuirfimid é sin in iúl duit láithreach agus inseoimid duit faoi do cheart chun an cinneadh a achomharc.​

Last modified:04/05/2016
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí