Sochar Breoiteachta - SW 119


Print page

 

Le linn duit an Sochar Breoiteachta a fháil, déanfar athbhreithniú ar d’éileamh ó am go ham agus féadfar a iarraidh ort freastal ar mheasúnú míochaine. Déanfaidh Measúnóir Míochaine an measúnú seo, agus is dochtúir i bhfostaíocht na Roinne Coimirce Sóisialaí é/í. Tabharfaidh an Measúnóir Míochaine tuairim ar cibé acu atá nó nach bhfuil tú cumasach chun oibre.

Cuirfear réamhfhógra chugat maidir le do choinne i gcomhair measúnaithe. Is ceadmhach duit cibé fianaise mhíochaine is mian leat a thaispeáint don dochtúir a thabhairt leat.

Tabhair faoi deara
Má iarrtar ort freastal ar mheasúnú míochaine, ní mór duit a bheith ann, nó cuirfear do shochar ar fionraí.

Má fhionnann an Measúnóir Míochaine go bhfuil tú cumasach chun oibre (is í sin do ghnáthobair nó saghsanna eile oibre), féadfaidh Oifigeach Breithiúnachta an cinneadh a dhéanamh nach bhfuil tú i dteideal íocaíocht an tSochair Bhreoiteachta a fháil, agus/nó i i dteideal ranníocaíochtaí curtha chun creidmheasa. Má chuirtear stad le híocaíocht an tSochair Bhreoiteachta, beidh an ceart agat chun an cinneadh a achomharc.

Mura bhfaigheann tú ach ranníocaíochtaí curtha chun creidmheasa agus má chuirtear stad leo seo, beidh an ceart agat chun athbhreithniú ar an gcinneadh a lorg ach gan ceart a bheith agat chun é a achomharc.

Last modified:19/05/2014
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí