Sochar Breoiteachta - SW119


Print page

 

     Pointí le tabhairt faoi deara


Le linn duit an Sochar Breoiteachta a fháil, déanfar athbhreithniú ar d’éileamh ó am go ham agus féadfar a iarraidh ort freastal ar mheasúnú leighis. Déanfaidh Measúnóir Leighis an measúnú seo, agus is dochtúir i bhfostaíocht na Roinne Coimirce Sóisialaí é/í. Tabharfaidh an Measúnóir Leighis tuairim ar cibé acu atá nó nach bhfuil tú cumasach chun oibre.

Cuirfear réamhfhógra chugat maidir le do choinne i gcomhair measúnaithe. Is ceadmhach duit cibé fianaise leighis is mian leat a thaispeáint don dochtúir a thabhairt leat.

Tabhair faoi deara
Má iarrtar ort freastal ar mheasúnú leighis, ní mór duit a bheith ann, nó cuirfear do shochar ar fionraí.

Má fhionnann an Measúnóir Leighis go bhfuil tú cumasach chun oibre (is í sin do ghnáthobair nó saghsanna eile oibre), féadfaidh Oifigeach Breithiúnachta an cinneadh a dhéanamh nach bhfuil tú i dteideal íocaíocht an tSochair Bhreoiteachta a fháil, agus/nó i i dteideal ranníocaíochtaí curtha chun sochair. Má chuirtear stad le híocaíocht an tSochair Bhreoiteachta, beidh an ceart agat chun an cinneadh a achomharc.

Mura bhfaigheann tú ach ranníocaíochtaí curtha chun sochair agus má chuirtear stad leo seo, beidh an ceart agat chun athbhreithniú ar an gcinneadh a lorg ach gan ceart a bheith agat chun é a achomharc.

Last modified:17/10/2016
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí