Oifig na nAchomharc Leasa Shóisialaigh - SW56


Print page

 

D’fhéadfadh an tOifigeach Achomharc an cinneadh a dhéanamh go dtionólfaí éisteacht ó bhéal chun a thuilleadh sonraí de do chás a fháil nó chun soiléiriú a fháil ar phointí a bheadh ina gcnámh spairne maidir leis an gcinneadh a bheadh faoi achomharc.

D’fhéadfá éisteacht ó bhéal a iarraidh toisc gur mhian leat gné éigin den fhianaise a fhormhíniú nó toisc go bhféadfá, dar leat, do chás a shonrú ar mhodh níb fhearr dá láithreofá i bpearsain chun d’fhianaise a thíolacadh.

Déanann Oifigigh Achomharc gach iarracht chun éisteachtaí ó bhéal a choinneáil chomh neamhfhoirmiúil agus is féidir. Más gá éisteacht ó bhéal a thionól, tionólfar an éisteacht in áit atá chomh cóngarach agus is féidir don áit a bhfuil cónaí ort.​​​​​​​

Last modified:16/09/2016
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí