Cé hiad, de ghnáth, atá Cáilithe le haghaidh Liúntas Leasa Forlíontach a fháil?


Print page

Féadfaidh tú a bheith cáilithe don Liúntas Leasa Forlíontach :

  • má tá cónaí ort sa Stát agus má chomhlíonann tú an Coinníoll Cónaitheach Gnách*
  • más féidir leat an tástáil acmhainne a chomhlíonadh
  • má tá iarratas curtha isteach agat ar shochar nó ar liúntas eile ar a raibh cáilíocht agat, mar shampla, Íocaíocht Teaghlaigh Aon-tuismitheora
  • má tá tú cláraithe i bhfostaíocht le FÁS, má tá tú in aois fostaíochta.

*Caithfidh tú coinníoll Cónaithe Gnách a chomhlíonadh chun a bheith cáilithe le haghaidh íocaíochtaí áirithe cabhraithe leasa sóisialta agus Sochar Leanaí. Cuireadh an coinníoll seo i gcrích ó 1 Bealtaine 2004 agus téann sé i bhfeidhm ar gach iarrthóir, is cuma faoina náisiúntacht nó cár as dó. Le tuilleadh sonraí a fháil féach ar leabhrán eolais SW108.

 

Last modified:20/09/2008
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí