Cé ba cheart iarratas a dhéanamh?


Print page
 

Ní gá duit an fhoirm iarratais iniata a líonadh má fhaigheann tú Sochar Linbh (agus má dhéanann tú cúram lánaimseartha den leanbh) nó Liúntas Cúramóra, Sochar Cúramóra nó Deontas Cúraim Fhaoisimh. Pléifimid le d’éileamh ar Shochar Linbh, ar Liúntas Cúramóra, ar Shochar Cúramóra nó ar Dheontas Cúraim Fhaoisimh mar iarratas ar a bheith i do chúramaí baile agus déanfaimid é seo a chur síos go huathoibríoch ar do thaifead árachais..

Más rud é nach bhfuil aon cheann de na híocaíochtaí seo á fháil agat ach go bhfuil cúram déanta agat de leanbh faoi bhun 12 bhliain d’aois nó de dhuine breoite nó de dhuine faoi mhíchumas atá 12 bhliain d’aois nó níos sine tráth ar bith ó 6 Aibreán 1994, is cóir duit iarratas a dhéanamh chun a bheith i do chúramaí baile.

 

Níl cead ach ag duine amháin i do bhaile cónaithe a bheith ina c(h)úramaí baile ag an am céanna. Má éiríonn tú as bheith i do chúramaí baile agus má ghlacann do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó do chomhchónaitheoir an chúramaíocht bhaile chuige/chuici féin, ba cheart é seo a chur in iúl dúinn láithreach chun deimhin a dhéanamh de chaomhnú do theidlíochtaí faoin Scéim um Chúramaí Baile.

Nóta:
Is le máthair an linbh a íoctar an Sochar Linbh de ghnáth. Beidh ar athair a fhanann sa bhaile an fhoirm iarratais iniata a chomhlánú.

 

 

Last modified:23/10/2013
 

 Íoslódáilí