Cé a íocann ÁSPC? - SW106


Print page

 

Seachas fíorbheagán eisceachtaí, caithfidh gach duine atá in aois 16 nó níos mó agus atá faoi bhun na haoise inphinsin ÁSPC a íoc má tá siad:

  • fostaithe, cibé lánaimseartha nó páirtaimseartha ag tuilleamh €38 nó níos mó sa tseachtain,
  • féinfhostaithe le hioncam €5,000 nó nios mó ó gach foinse.

Tá fostóirí na bhfostaithe thuas, dlite um ranníocaíochtaí ÁSPC ar thuilleamh ináirithe an fhostaí (pá barúlach san áireamh).

Ó 1 Eanáir 2013 amach, tá ranníocóirí ar ráta modhnaithe a bhfuil ioncam féinfhostaithe acu ó cheard nó ó ghairm, dlite um ranníocaíochtaí ÁSPC
ar an ioncam seo agus ar ioncam neamhthuillte ar bith atá acu.

Ó 1 Eanáir 2014 amach, féadfaidh ranníocóirí fostaithe agus pinsinéirí gairme in aois faoi bhun 66 bliana, agus gur ioncam neamthuillte an t-aon ioncam breise atá acu, a bheith dlite um ranníocaíochtaí ÁSPC ar an ioncam seo.

Last modified:22/09/2014
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí