Liúntas Cúram Baile


Print page
 1. Cad is Liúntas Cúram Baile ann?
 2. Cé a cháilíonn don lúintas?
 3. Cathain agus conas ba cheart iarratas a dhéanamh?
 4. Conas a dhéantar cinneadh ar éileamh?
 5. Seicliosta i dtaca le iarratais ar an Liúntas Cúram Baile
 6. Athbhreithniú agus Achomharc
 7. Má tá tuilleadh eolais uait:

Is féidir go gcáileoidh tú chun an liúntas a fháil do leanbh faoi bhun 16 bliaina d'aois agus atá faoi mhíchumas ar chuntar:

 • gur dócha go mairfidh an míchumas níos faide ná bliain amháin ar a laghad,
 • go dtugann tú aire don leanbh,
 • go gcónaíonn an leanbh sa bhaile leat ar feadh 5 lá ar a laghad nó níos mó ná in aghaidh na seachtaine,
 • go gcomhlíonann an leanbh critéir leighis na scéime,
 • go bhfuil gnáthchónaí sa stát ort féin agus ar an leanbh. Ciallaíonn sé seo go bhfuil cónaí oraibh beirt i bPoblacht na hÉireann agus nach bhfágann sibh Éire ach chun dul ar saoire,
 • ní mór duit a bheith i do ghnáthchónaí sa Stát chomh maith.

 

Ní dhéantar íocaíocht do leanbh a chónaíonn go lánaimseartha i gcúram cónaithe nó i  socrúcháin eile. Is féidir, áfach, íocaíocht ar leathráta a dhéanamh do leanbh i gcúram cónaithe, a théann abhaile ar feadh dhá lá nó níos mó in aghaidh na seachtaine. Mar shampla, leanbh a fhreastalaíonn ar sheirbhísí cónaitheacha ó Luan go hAoine agus a théann abhaile ag an deireadh seachtaine.

Last modified:15/07/2014
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí