Cé hé an duine atá mar dhílleachta?


Print page


Tá an leanbh mar dhílleachta nuair:

  • atá an bheirt tuismitheoirí marbh
  • atá tuismitheoir amháin marbh nó anaithnid nó má thréig sé/sí an leanbh agus gur theip air/uirthi cúram a chur ar fáil don leanbh agus má tá an tuismitheoir eile anaithnid nó gur thréig sé/sí an leanbh agus gur theip air/uirthi cúram a chur ar fáil don leanbh.

Ní féidir éileamh a chur isteach do leanbh/leanaí atá ina gcónaí le tuismitheoir, tuismitheoir uchtaithe nó leas-tuismitheoir ná do leanaí atá faoi chúram cónaithe nó altramais.

Caithfidh an leanbh a bheith faoi bhun 18 mbliana d'aois nó faoi 22 bliain d'aois agus é/í ag gabháil don oideachas lánaimseartha i rith an lae, ar scoil nó ar choláiste aitheanta.

Last modified:31/07/2014