Scéim Dreasachta Poist - SW 69


Print page

Tá tú intofa chun páirt a ghlacadh sa SDPP má fhaigheann tú obair pháirtaimseartha ar feadh níos lú ná 24 huaire sa tseachtain agus díreach roimhe sin:

  • má fuair tú Liúntas fadtréimhseach Cuardaitheora Poist (is é sin go bhfuair tú íocaíocht chuardaitheora poist ar feadh 15 mhí nó ní ba mhó ná sin),
  • má fuair tú Liúntas seachtainiúil Cuardaitheora Poist de €122.20 ar a laghad má tá tú singil nó de €199.20 má fhaigheann tú méadú um dhuine fásta cáilithe, méadaíonn sé seo go €125.40 do ráta an duine shingil agus €204.50 do lánúin ón 21 Márta 2018. agus
  • má gheallann tú go bhfanfaidh tú sa scéim go ceann 2 mhí.

Ní foláir nó gur dócha go mairfidh an post páirtaimseartha a gheobhaidh tú dhá mhí ar a laghad agus go mbeidh sé inárachaithe ar Aicme A nó J den ÁSPC. Má thuilleann tú €38.00 nó níos mó sa tseachtain, beidh sé inárachaithe ar Aicme A. Má thuilleann tú níos lú ná €38.00, beidh sé inárachaithe ar Aicme J.

Má fhaigheann tú obair lánaimseartha, ní ceadmhach duit filleadh ar an SDPP is cuma cé chomh gairid a bhítréimhse d’oibre lánaimseartha

Más duine féinfhostaithe (agus feirmeoir beag san áireamh) thú, níl tú intofa don scéim seo.

 

Last modified:17/04/2018