C� at� c�ilithe?


Print page

Rann�ga na mBileog

T� t� c�ilithe le bheith p�irteach sa Sc�im DPP m� dh�anann t� obair ph�irtaimseartha ar feadh n�os l� n� 24 uair in aghaidh na seachtaine agus m� bh� t� i gceachtar den d� ch�s seo a leanas d�reach roimhe sin:

  • bh� t� ag f�il Li�ntais do Lucht Cuardaigh Fosta�ochta fadt�armach (is � sin, �oca�ocht do lucht cuardaigh fosta�ochta � f�il agat ar feadh 15 mh� n� n�os m�),
  • ag f�il �oca�ocht Li�ntais sheachtaini�il do Lucht Cuardaigh Fosta�ochta ar luach �119.00 ar a laghad m� t� t� singil n� �193.90, m� t� t� ag f�il m�ad� do dhuine f�sta c�ilithe (Nollaig 2011), agus
  • ag gealladh go bhfanfaidh t� sa sc�im ar feadh 2 mh�.

N� m�r gur d�ch�il go mairfidh an post p�irtaimseartha a fhaigheann t� ar feadh 2 mh� ar a laghad agus go bhfuil s� in�rachais in Aicme �SPC A n� J. M� thuilleann t� �38.00 n� n�os m� in aghaidh na seachtaine, beidh s� in�rachais in Aicme A. M� thuilleann t� n�os l� n� �38.00, beidh s� in�rachais in Aicme J.

M� fhaigheann t� obair l�naimseartha, n�l cead agat filleadh ar an Sc�im DPP, beag beann ar a ghiorracht a bh� d'obair l�naimseartha.

M� t� t� f�infhostaithe (sealbh�ir beag san �ireamh), n�l t� c�ilithe le haghaidh na sc�ime seo.

Last modified:09/03/2012