Scéim na nOibrithe Forbartha Deonacha - SW15


Print page

Is í an Roinn Coimirce Sóisialaí a rangaíonn duine mar Oibrí Forbartha Deonach (OFD) má oibríonn sé/sí go sealadach lasmuigh d’Éirinn i dtír i mbéal forbartha ar “Théarmaí Deonacha” agus má shocraítear a (h)obair ag nó trí:

  • gníomhaireacht neamhrialtasach in Éirinn,
  • gníomhaireacht rialtasach nó gníomhaireacht neamhrialtasach in aon Bhallstát den Aontas Eorpach (seachas Éire),

  • go díreach le Rialtas na tíre i mbéal forbartha.

Ciallaíonn “Téarmaí Deonacha” go bhfuil an luach saothair a fhaigheann tú i gcomhair na hoibre a ghlacann tú ar láimh ag teacht le rátaí áitiúla pá sa tír i mbéal forbartha.

 
Last modified:24/03/2015