Íocaoícht Theaghlaigh Aontuismitheora - SW 82


Print page

Tugtar ‘gaolta faoi dhliteanas’ ar fhir agus ar mhná a bhfuil dualgas orthu, de réir dlí, cothabháil a íoc le céile nó páirtnéir sibhialta cleithiúnach agus le haon leanbh cleithiúnach nach gcónaíonn leo.

Más gaol faoi dhliteanas thú agus má theipeann ort dóthain cothabhála a íoc le do chéile nó do pháirtnéir sibhialta nó do leanbh cleithiúnach/leanaí cleithiúnacha, ní mór duit ranníocaíocht a dhéanamh as costas na hÍocaíochta Teaghlaigh Aontuismitheora, a íoctar le do theaghlach.

Déanfaidh an tAonad Aisghabhála Cothabhála teagmháil leis an ngaol faoi dhliteanas mura mbíonn dóthain cothabhála íoctha aige/aici, nuair a dheonaítear an Íocaíocht Teaghlaigh Aontuismitheora.

Cuir glao, le do thoil, ar an Aonad Aisghabhála Cothabhála ag (071) 96 72599 chun a thuilleadh eolais a fháil.

Last modified:15/09/2015