Treoir ar ÁSPC do Dhaoine Féinfhostaithe - SW74


Print page

Is iad na daoine nach n-íocann ÁSPC ar Aicme S ná iad seo a leanas:

  • 'gaoil fhorordaithe' (mac nó iníon, tuismitheoir, deartháir nó deirfiúr, srl) a chabhraíonn le duine féinfhostaithe ó thaobh a g(h)nó ach nach bhfuil ina gcomhpháirtithe sa ghnó,
Tabhair faoi deara
fhostaíonn tú gaol, ní mór duit teagmháil a dhéanamh leis an Rannóg Scóipe, chun cinneadh a fháil ar ranníocaíocht árachais shóisialaigh an ghaoil.
  • daoine a fhaigheann Liúntas Réamhscoir ar bhonn leanúnach,
  • daoine a bhfuil a n-ioncam iomlán ón bhféinfhostaíocht (ioncam tuillte agus ioncam neamhthuillte) agus ón bhfostaíocht faoi bhun méid áirithe, €5,000 sa bhliain faoi láthair,
  • neamhchónaitheoirí áirithe a bhfuil ioncam neamhthuillte acu,,
  • daoine atá árachaithe mar fhostaithe arb é an t-aon ioncam eile atá acu ná ioncam neamhthuillte amhail íocaíochtaí díbhinne scaireanna nó cíos. Ó 1 Eanáir 2014 is féidir go ndlitear orthu ranníocaíochtaí ÁSPC ar Aicme K a íoc i leith an ioncaim seo*,
  • daoine a fhaigheann pinsean a eascraíonn ó fhostaíocht roimhe sin dá gcuid nó de chuid a gcéile nó de chuid a bpáirtnéara shibhialta atá faoi bhun na haoise inphinsin agus arb é an t-aon ioncam eile atá acu ná ioncam neamhthuillte. Ó 1 Eanáir 2014 is féidir go ndlitear orthu ranníocaíochtaí ÁSPC ar Aicme K a íoc i leith an ioncaim seo*,
  • seirbhísigh phoiblí a íocann ÁSPC ar Aicme B, C nó atá féinfhostaithe freisin. Ó 1 Eanáir 2013 dlitear ar na ranníocóirí seo a bhfuil ioncam féinfhostaithe acu ó thrádáil nó ó ghairm ranníocaíochtaí ÁSPC ar Aicme K a íoc i leith an ioncaim seo. Má tá ioncam neamhthuillte acu freisin, dlitear orthu ranníocaíochtaí ÁSPC ar Aicme K a íoc i leith an ioncaim sin chomh maith*,
  • sealbhóirí oifige poiblí i leith a n-ioncaim ón oifig phoiblí. Ó 1 Eanáir 2011 dlitear ar shealbhóirí oifige poiblí áirithe ranníocaíochtaí ÁSPC ar Aicme K a íoc i leith an ioncaim seo.

*Chun a thuilleadh eolais a fháil ar dhliteanas ÁSPC a shíneadh go hioncam neamhthuillte, logáil isteach ar welfare.ie

 
Last modified:16/06/2015
 

 Foirmeacha Iarratais