Sochar Díobhála - SW30


Print page

Déanann Oifigeach Breithiúnachta ón Roinn Coimirce Sóisialaí cinneadh ar gach iarratas ar Shochar Díobhála. Mura mbíonn tú sásta lena c(h)inneadh, féadfaidh tú athbhreithniú a fháil. Lena chois sin is féidir leat achomharc a dhéanamh láithreach nó tar éis an athbhreithnithe chuig an Oifig Achomhairc Leasa Shóisialaigh.

Chun athbhreithniú a iarraidh, seol aon fhianaise ábhartha i scríbhinn ar aghaidh go dtí an Rannóg um Shochar Díobhála ag an seoladh seo a leanas laistigh de 21 lá:

An Rannóg um Shochar Díobhála

An Roinn Coimirce Sóisialaí
Áras Mhic Dhiarmada
Sráid an Stórais
Baile Átha Cliath 1

Déanfaidh Oifigeach Breithiúnachta athbhreithniú ar do chás. Mura mbíonn tú sásta lena c(h)inneadh i ndiaidh an athbhreithnithe, is féidir leat achomharc a dhéanamh faoi chuig an Oifig Achomhairc Leasa Shóisialaigh, atá neamhspleách ar an Roinn Coimirce Sóisialaí.

Más mian leat achomharc a dhéanamh, ba cheart duit é a dhéanamh i scríbhinn laistigh de 21 lá ón dáta ar insíodh duit faoin gcinneadh. Féadfaidh tú d'achomharc a sheoladh chuig an Rannóg um Shochar Díobhála nó go díreach chuig:

An Oifig Achomharc Leasa Shóisialaigh
Sráid D'Olier
Teach D’Olier
Baile Átha Cliath 2

Íosghlao:1890 74 74 34 (ó Phoblacht na hÉireann amháin)

Last modified:04/05/2016
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí