Sochar Breoiteachta - SW119


Print page

 

     Pointí le tabhairt faoi deara


Déanann Oifigeach Breithiúnachta ón Roinn Coimirce Sóisialaí cinneadh faoi gach éileamh ar an Sochar Breoiteachta.

Mura bhfuil tú sásta leis an gcinneadh, is féidir leat athbhreithniú a iarraidh. Thairis sin, is féidir leat an cinneadh a achomharc chuig Oifig na nAchomharc Leasa Shóisialaigh, lom díreach nó tar éis an athbhreithnithe.

Chun athbhreithniú a iarraidh:
- cuir aon fhianaise scríofa a bhaineann le hábhar chuig Rannóg an tSochair Bhreoiteachta ag an seoladh seo a leanas laistigh de 21 lá ón dáta ar cuireadh an cinneadh in iúl duit.

Rannóg an tSochair Bhreoiteachta
An Roinn Coimirce Sóisialaí
Áras Mhic Dhiarmada
Sráid an Stórais
Baile Átha Cliath 1

Déanfaidh Oifigeach Breithiúnachta athbhreithniú ar do chás. Mura bhfuil tú sásta leis an gcinneadh tar éis an athbhreithnithe, is féidir leat an cinneadh a achomharc chuig Oifig na nAchomharc Leasa Shóisialaigh, Oifig atá neamhspleách ar an Roinn Coimirce Sóisialaí.

Chun an cinneadh a achomharc:
Cuir d’achomharc go díreach chuig Oifig na nAchomharc Leasa Shóisialaigh ag an seoladh thíos nó tríd an ríomhphost chuig swappeals@welfare.ie laistigh de 21 lá ón dáta ar cuireadh an cinneadh in iúl duit.

Oifig na nAchomharc Leasa Shóisialaigh
Teach D’Olier
Sráid D’Olier
Baile Átha Cliath 2

Íosghlao: 1890 74 74 34

Chun a thuilleadh eolais a fháil, logáil isteach ar www.welfare.ie.

.

Last modified:17/10/2016
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí