Ranníocaíochtaí Curtha Chun Sochair - SW 12


Print page

Ní cháilíonn tú do chreidmheasnna ach:

  • má d'oibrigh tú agus má d'íoc tú ranníocaíocht ÁSPC amháin ar Aicme ÁSPC A, B, C, D, E, H nó P ar a laghad, agus
  • má tá ranníocaíochtaí íoctha nó curtha chun sochair agat i gceachtar den dá lánbhliain chánach ioncaim dheiridh.

Tabhair faoi deara:
Má tá bearna de bhreis agus dhá lánbhliain chánach i do thaifead árachais shóisialaigh, caithfidh tú obair agus ranníocaíochtaí ÁSPC a íoc go ceann 26 seachtaine eile sula mbeidh tú intofa do chreidmheasanna.

Is féidir ranníocaíochtaí cuí árachais shóisialaigh a íocadh i dtír eile den Limistéar Eacnamaíoch Eorpach a áireamh chun críche an bhearna ranníocaíochtaí seo a líonadh.

Last modified:05/05/2015
 

 Foirmeacha Iarratais