Cé a cháilíonn don Sochar Linbh?


Print page

 

Íoctar an Sochar Linbh le máthair nó le leasmháthair an linbh, de ghnáth. Mura gcónaíonn an leanbh lena m(h)áthair nó lena leasmháthair ach má chónaíonn sé/sí lena (h)athair nó lena leasathair, féadfar an Sochar Linbh a íoc leis siúd. Mura bhfuil an leanbh ag cónaí lena t(h)uismitheoirí ná á chothabháil acu, féadfaidh an duine atá ag tabhairt aire don leanbh an Sochar Linbh a fháil.

 

Tabhair faoi deara
Chun cáiliú don Sochar Linbh, ní mór duit an Coinníoll Gnáthchónaithe a shásamh. Tá feidhm ag an gcoinníoll seo i gcás na n-iarratasóirí go léir, gan spleáchas ar náisiúntacht. Chun a thuilleadh eolais a fháil, logáil isteach ar www.welfare.ie.

Last modified:05/09/2014
 

 Íoslódáilí